Lisansüstü Eğitimi

Biyoloji Anabilim Dalı 1982 de kuruldu. Bölümde 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Botanik, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Zoolojidir. Bölüm öğretim üyeleri Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedirler. 

Bölümümüzde 21 Profesör, 4 Doçent, 12 Araştırma görevlisi ve 4 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Amaç

Biyoloji Anabilimdalında lisansüstü eğitimin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak çalışacağı konuyla ilgili bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği ile bağımsız araştırma ve inceleme yapma, olay ve olguları bilimsel bir bakış açısı ile inceleyerek yorumlar geliştirme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Vizyon

Biyoloji Anabilim dalı canlıların yapısının bütünüyle incelemekte ve bu alanda kaydedilen hızlı değişimleri takip ederek uluslar arası standatlarda eğitim vermektedir.
Geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip öğretim üyesi kadrosu ile Botanik, Zooloji, Genel Biyoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji bilim dallarında lisansüstü seviyede uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Anabilim Dalının Ders Kataloğu (Akts)  -Lisansüstü derslerini görmek için

Tıklayınız..

 

background image