Surveys

SURVEYS

 

STUDENT

 

PROGRAM ÇIKTILARI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ÖĞRETİM AMAÇLARI DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

DERS İŞ YÜKÜ ANKETLERİ:

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde alınan her bir ders için ders iş yükü anketi doldurulmalıdır:

1.Sınıf

BİO-106 HAYVAN HİSTOLOJİSİ LABORATUVARI

BİO-108 GENETİK

BİO-110 BİYOÇEŞİTLİLİK VE KÖKENİ

BİO-112 HAYVAN HİSTOLOJİSİ

ENG-102 ENGLISH 2 

TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

TUR-102 TÜRK DİLİ II

2.Sınıf

BİO-202 BİYOTEKNOLOJİ 

BİO-204 BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVARI 

BİO-208 HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ LABORATUVARI 

BİO-210 EKOLOJİ 

BİO-214 HAYVAN YAPI VE İŞLEVLERİ 

BİO-216 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ 

ENG-202 ENGLISH 4

3.Sınıf

BİO-308 HAYVAN SİSTEMATİĞİ 

BİO-310 HAYVAN SİSTEMATİĞİ LABORATUVARI 

BİO-312 EVRİM VE MEKANİZMALARI 

BCK-302 VEJETASYON 

BCK-304 EUNIS HABİTAT TİPLERİ VE EKOSİSTEM ANALİZİ 

BCK-306 HERPETOFAUNİSTİK KORUMA VE İZLEME

BCK-308 ADLİ ENTOMOLOJİ 

BCK-310 TÜRKİYE FLORASI 

BCK-312 TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİTKİ ALANLARI 

BCK-314 ZOOLOJİK MÜZE METOTLARI 

BCK-316 MİKOLOJİ 

BCK-318 TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KUŞ ALANLARI 

BCK-320 BİTKİ SEKONDER METABOLİTLERİ

BTM-302 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI 

BTM-304 İMMUNOLOJİ 

BTM-306 ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 

BTM-308 GIDA BİYOTEKNOLOJİSİ 

BTM-310  ANTİBİYOTİK VE ANTİBİYOGRAM

BTM-312 GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ 

MHG-302 TIBBİ GENETİK 

MHG-304 METABOLİZMANIN TEMEL İLKELERİ 

MHG-306 BİYOLOJİK NUMUNELERDE ESER ELEMENTLER 

MHG-308 TOKSİKOLOJİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 

MHG-310 SIVI KROMOTOGRAFİK-KÜTLE SPEKTROMETRİK ANALİZLER 

MHG-312 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU VE UYGULAMALARI 

MHG-314 DNA VE KRİMİNOLOJİ 

ENG-302 ENGLISH 6 

4.Sınıf

BİO-408 ARAŞTIRMA PROJESİ II 

BİO-410 MESLEK ETİĞİ

BCK-402 ARAZİ ÇALIŞMALARI 

BCK-404 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 

BCK-406 HERBARYUM TEKNİKLERİ 

BCK-408 EKOTURİZM 

BCK-410 FİTORESTORASYON 

BCK-412 KORUMA BİYOLOJİSİ 

BCK-414 POLEN VE SPOR ANALİZİ 

BCK-416 SULAK ALAN YÖNETİMİ 

BCK-418 TIBBİ ARTHROPODLAR 

BCK-420 ARKEOBİYOLOJİ 

BCK-422 TÜRKİYE GEOFİTLERİ 

BCK-424 NÜMERİK TAKSONOMİ 

BCK-426 BİYOKIYMETLENDİRME 

BCK-428 YENİLENEBİLİR BİYOLOJİK ENERJİ SİSTEMLERİ

BTM-402 NANOBİYOTEKNOLOJİ 

BTM-404 BİYOTEKNOLOJİK ANALİZ PROGRAMLARI 

BTM-406 TIBBİ EPİDEMİYOLOJİ 

BTM-408 ADLİ MİKROBİYOLOJİ 

BTM-410 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDEKİ TEKNİKLER 

BTM-412 TIBBİ MİKOLOJİ 

BTM-414 GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİM STANDARTLARI 

BTM-416 BİYOLOJİK SAVAŞ VE MİKROBİYOLOJİK AJANLAR 

BTM-418 HİJYEN VE SANİTASYON 

BTM-420 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ 

BTM-422 SULARDA MİKROBİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ 

BTM-424 BİYOİNFORMATİK

MHG-402 KLİNİK BİYOKİMYA 

MHG-404 MOLEKÜLER GENETİK VE ANALİZ PROGRAMLARI 

MHG-406 ÖZEL HİSTOLOJİ 

MHG-408 MAGGOT TERAPİ 

MHG-410 SİTOGENETİK 

MHG-412 MİKROPREPARASYON YÖNTEMLERİ 

MHG-414 MOLEKÜLER PATOLOJİ 

MHG-416 GENETİK ARAŞTIRMALARDA ETİK 

MHG-418 KANSER VE GENETİK 

MHG-420 ENZİM TEKNOLOJİSİ 

ENG-402 ADVANCED LANGUAGE SKILLS 2 

ISG-402 İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 2

OTHER

 

DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

 

 
background image