Application Criteria

 

               Ana Bilim Dalı

Y. Lisans Değerlendirme

Doktora Değerlendirme

Yazılı ve/veya Mülakat Bilimsel Değerlendirme Sınav Türü ve Yeri

Değerlendirme Sınav Tarihi ve Saati

Biyoloji

ALES: %50

YABANCI DİL:  %10 

AGNO :  %40   

SINAV:   -   

ALES : %50        

YABANCI DİL:  %10 

AGNO :  %40   

SINAV:  -   

YL Sınav Türü ve Yeri:-

 

Yüksek Lisans -

Tarih:                       Saat:

Doktora Sınav Türü ve Yeri:-

Doktora-

Tarih:                       Saat:

 

Fen Bilimleri Enstitüsü 2020-2021 Bahar Yarıyılı Başvuru Kriterleri

 

Ana Bilim Dalı

Kontenjanlar

Yabancı Uyruklu Aday Kontenjanları

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezsiz

Doktora

Lisans Sonrası Doktora

Yüksek Lisans

Tezli

Yüksek Lisans

Tezsiz

Doktora

Biyoloji

29

-

11

-

-

-

-

 

 

Yüksek Lisans (Tezli)

Yüksek Lisans (Tezsiz)

Doktora

Lisans Sonrası Doktora

ALES Puanı ve Türü

ALES ≥ 55

-

ALES ≥ 60

ALES≥85

Yabancı Dil*

 Y. Dil ≥ 40

-

Y. Dil ≥ 55

Y.Dil ≥80

Lisans Not Ortalaması

Lisans Not Ort. ≥ 2,0

-

Lisans Not Ort. B*

            Lisans Not Ort. ≥3,5

Yüksek Lisans Not Ortalaması

-

-

Y.L. Not Ort. ≥ 3,0

-

Referans Mektubu

Yok

-

Yok 

2 ADET

Niyet Mektubu

 Yok

-

Yok

Var

 

*              : KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları.

B             : Belgelemek şartı ile herhangi bir baraj puanı aranmaz (Ana Bilim Dalı tercih ediyorsa belirtilmelidir).

 

Yüksek Lisans İçin Başvuru Kabul Edilen Lisans Programları

Adli Bilimler, Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Etnoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Beslenme Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Biokimyagerlik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya (Fen, Fen-Edebiyat F, Temel B.F.), Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Botanik, Coğrafya, Çevre Bilimleri ve Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Diş Hekimliği, Diş Hemşireliği, Ebelik, Eczacılık, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Enerji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Gastronomi, Genetik ve Biyomühendislik, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, Gerontoloji, Gıda, Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Ziraat), Gıda Bilimleri (Gıda Fak.), Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi (Zıraat), Hemşirelik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Yöneylem Araştırması, İstatistik-Matematik, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimyagerlik, Mekatronik, Mekatronik Mühendisliği, Meteoroloji, Meteoroloji Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyokimya ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Müzecilik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Nanoteknoloji, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Restorasyon ve Konservasyon, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Süt Teknolojisi, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Tıp, Tıp Mühendisliği, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Uygulamalı Kimya, Veterinerlik, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yer Bilimleri, Ziraat, Ziraat Mühendisliği, Zooloji, Zootekni. (Fen ve/veya Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programları dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır).

 

Doktora İçin Başvuru Kabul Edilen Yüksek Lisans Programları

Adli Bilimler, Antropoloji, Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Bahçe Bitkileri, Beslenme Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyokimya (Fen, Fen-Edebiyat F, Temel B.F.), Biyoloji, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Botanik, Coğrafya, Çevre Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Ebelik, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik, Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği, Gastronomi, Genetik ve Biyomühendislik, Gerontoloji, Gıda Bilimi ve Teknolojisi (Ziraat), Gıda Mühendisliği, Hemşirelik, Histoloji ve Embriyoloji, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimyagerlik, Mekatronik, Mekatronik Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyokimya ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Müzecilik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tıp, Tıp Mühendisliği, Toprak, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Veterinerlik, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi, Yer Bilimleri, Zooloji, Zootekni. (Fen ve/veya Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programları dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Doktora için Yüksek Lisans şartı aranmayan bölümler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz).

 

  • Kabul Edilen Program İsimlerinin Alfabetik Olarak Sıralanması Gerekmektedir.

 

 

 

 

                  Department

M. Sc. Evaluation

Ph. D. Evaluation

Written / Oral Scientific Evaluation Exam Type and Location

Evaluation Exam Date and Time

Biology

ALES  : %50      

Foreign Language: %10 

CGPA : %40           

EXAM: - 

ALES: %50

Foreign Language: %10

CGPA: %40

EXAM-

MSc Exam Type and Location:-

MSc       -

Date:                  Time:

PhD Exam Type and Location:-

PhD   -

Date:                  Time:

 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 2020-2021 Spring Semester Application Criteria

 

Department

Quotas

Foreign Nationals Quotas

MSc with Thesis

MSc without Thesis

PhD

PhD after Undergraduate

MSc with Thesis

MSc without Thesis

PhD

Biology

29

-

11

-

-

-

-

 

 

MSc (with thesis)

MSc without Thesis

PhD

PhD after Undergraduate

ALES score and score type

ALES ≥ 55

 

-

ALES ≥ 60

ALES≥85

Foreign language exam score*

 Foreign Language ≥ 40

-

Foreign Language ≥ 55

Foreign Language ≥80

Undergraduate grade point average

undergraduate degrees ≥ 2,0

-

undergraduate degrees B*

            undergraduate degrees ≥3,5

MSc grade point average

-

-

MSc degrees≥ 3,0

-

Reference Letter

NONE

-

NONE

2 pieces

Letter of Intention

NONE

-

NONE

AVAILABLE

 

*              : Foreign language exams whose equivalence is accepted by KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL or ÖSYM.

B             : Minimum passing scores are not required provided that the candidates certify their scores (To be specified only in case of Department’s preference)

 

Acceptable undergraduate degrees for the MSc Programs

Applied Chemistry, Agriculture, Agricultural Engineering, Agricultural Biotechnology, Agricultural Genetic Engineering, Anthropology, Archeology, Archeology and Ethnology, Archeology and Art History, Aquaculture, Aquaculture Engineering, Astronomy and Space Sciences, Biochemistry, Bioinformatics and Genetics, Biochemistry (Science, Science and Literature F, Basic BF), Biology, Biology Teaching, Biomedical Engineering, Bioengineering, Biosystem Engineering, Biotechnology, Biotechnology and Molecular Biology, Botany, Chemistry, Chemical Engineering, Chemical Engineering and Applied Chemistry, Chemical and Biological Engineering, Chemist, Computer Science and Engineering, Computer Engineering, Computer Technologies and Information Systems, Computer and Information Systems , Computer and Informatics, Computer and Software Engineering, Crop Production, Crop Production and Technologies, Dairy Technology, Dentistry, Dental Nursing, Environmental Sciences and Management, Environmental Engineering, Earth Sciences,Electrical Engineering, Electrical Technology, Electrical-Electronics Engineering, Electronics, Electronics Engineering, Energy Systems Engineering, Energy and Materials Engineering, Field Crops, Forestry Engineering, Food, Food Science and Technology (Agriculture), Food Sciences (Food Faculty), Food Engineering, Food Engineering Technology (Agriculture), Forensic Sciences, Gastronomy, Genetics and Bioengineering, Genetics and Life Sciences Programs, Genetics and Bioengineering, Geography, Gerontology, Horticulture, Landscape Architecture Light, Landscape Architecture and Urban Design, Marine Sciences, Mechatronics, Mechatronics Engineering, Meteorology, Meteorological Engineering, Midwifery, Milk and Products Technology, Medical Biological Sciences, Medical and Aromatic Plants, Medicine, Medical Engineering, Microbiology, Molecular Biochemistry and Genetics, Molecular Biology, Molecular Biology and Genetics, Museology, Nanoscience and Nanotechnology, Nanotechnology, Nanotechnology Engineering, Nursing, Nutritionalal Sciences, Nutrition and Dietetics, Occupational Safety, Occupational Health and Safety, Ornamental Crops Breeding, Physics, Pharmacy, Physics Engineering, Plant Protection, Restoration and Conservation, Statistics, Statistics and Computer Science, Statistics and Operations Research, Statistics-Math, Soil, Soil Science and Plant Nutrition, Urban Design and Landscape Architecture, Veterinary, Wildlife Ecology and Management Zoology, Zoology, Zootechnical. (Scientific preparation program is applied to the students who graduated from different faculties and departments except Biology, Molecular  Biology and Genetics, Biotechnology and Molecular Biology departments of Science and / or Science and Literature Faculties,).

 

Acceptable MSc degrees for PhD Programs

 

Agricultural Biotechnology, Agricultural Genetic Engineering,  Anthropology, Archeology, Archeology and Art History,  Aquaculture, Aquaculture Engineering, Astronomy and Space Sciences,  Biochemistry (Science, Science and Literature F, Basic BF), Biology, Biomedical Engineering, Bioengineering, Biosystem Engineering, Biotechnology, Biotechnology and Molecular Biology, Botany,  Chemistry, Chemical Engineering, Chemical Engineering and Applied Chemistry, Chemical and Biological Engineering, Chemist, Computer Science and Engineering, Computer Engineering, Computer Technology and Information Systems, Computer and Informatics,  Dairy Technology,  Earth Sciences, Environmental Engineering,   Electrical Engineering, Electrical Technology, Electrical-Electronics Engineering, Electronics, Electronics Engineering, Energy Systems Engineering,  Forensic Sciences,  Forest Engineering,  Food Science and Technology (Agriculture), Food Engineering,  Gastronomy, Genetics and Bioengineering,  Geography, Gerontology,  Herbal Production and Technologies, Histology and Embryology, Horticulture,  Landscape Architecture, Marine Sciences, Midwifery,Mechatronics, Mechatronics Engineering,  Medicine,  Medical Engineering, Microbiology, Molecular Biochemistry and Genetics, Molecular Biology, Molecular Biology and Genetics, Museology, Nanoscience and Nanotechnology, Nanotechnology Engineering,   Nursing, Nutritional Sciences, Nutrition and Dietetics,  Occupational Safety, Occupational Health and Safety, Field Crops, Medical Engineering,   Physics, Physics Engineering, Plant Protection, Soil, Soil Science and Plant Nutrition,  Statistics, Statistics and Computer Science, Veterinary, Wildlife Ecology and Management, Zoology,  Zootechnical .(Scientific preparation program is applied to the students who graduated from different faculties and departments except Biology, Molecular  Biology and Genetics, Biotechnology and Molecular Biology departments of Science and / or Science and Literature Faculties.  Scientific preparation program is not applied for the departments that do not require a Master's requirement for PhD.).