Öğretim Amaçları ve Kazanımları

  1. Geniş tabanlı bir müfredat sonucu edindikleri bilgi ve becerileri alanları ile ilgili problemleri saptamada ve çözmede kullanarak, mesleki etik, iş sağlığı ve güvenliği bilinciyle, mesleklerine yönelik sektörlerde bireysel ya da takım üyesi olarak çalışmak.

  2. Lisansüstü eğitimlere devam ederek ve/veya alanları ile ilgili eğitimler alarak yaşam boyu öğrenme bilincine sahip, bilgisayar kullanan ve yabancı dil bilen, etkin iletişim becerisine sahip, farkındalık sahibi, güncel gelişmeleri takip eden ve gelişen birey olmak

  3. Biyoloji ve ilgili alanlarda laboratuvar teknikleri ve cihazları kullanan, deney yapan ve sonuçları analiz eden birey olmak.

 

background image