2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Biyoloji Bölümü 2019 Yılı Faaliyet ve ProjeBilgileri

 

Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.

 

  1. Faaliyet Bilgileri

 

  1. Düzenlenen Bilimsel Toplantılar, Etkinlikler

 

 

BÖLÜM ADI

 

 

Sempozyum

 

 

Kongre

 

 

Konferans

 

Panel

 

 

Seminer

 

Diğer*

Etkinlikler

 

 

Genel Toplam

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ulusal, B: Uluslararası

* Diğer Etkinlikler aşağıda da belirtilecektir.

Diğer Etkinlikler

SAYISI

Açık Oturum

 

Söyleşi

6

Tiyatro

 

Konser

 

Sergi

 

Turnuva

 

Teknik Gezi

 

Eğitim Semineri

 

 

  1. Düzenlenen Bilimsel Toplantılara ve Etkinliklere Katılan Personel Sayısı

 

 

BÖLÜM ADI

 

Sempozyum

 

Kongre

 

Konferans

 

Panel

 

 

Seminer

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

 

 

2

1

8

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ulusal, B: Uluslararası

 

 

 

 

 

 

  1. Bilimsel Yayın Sayıları

 

 

BÖLÜM ADI

 

 

Makale*

 

 

Bildiri*

 

 

Kitap

A

B

A

B

 

12

51

4

39

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Ulusal, B: Uluslararası

* İndekslere Giren Hakemli Dergilerde

 

1.1.4.Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

 

ÜNİVERSİTE ADI

ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

 

ERASMUS

Universidad de Vigo

 

ERASMUS

University of Pisa

 

ERASMUS

University of Calabria

 

ERASMUS

Universitatea din Oradea

ERASMUS

 

1.2. Proje Bilgileri

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

 

 

PROJELER

2019

Önceki Yıldan Devreden Proje

 

Yıl İçinde

Eklenen Proje

 

Toplam

Yıl İçinde Tamamlanan Proje

 

Toplam Ödenek YTL

KALKINMA

BAKANLIĞI

 

 

 

 

 

TÜBİTAK

1

 

1

 

360.000

A.B.

1

 

1

1

39.143.700

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

6

5

11

1

603.724

 

DİĞER

 

 

 

1

298.000

TOPLAM

7

5

12

3

40.405.424

background image