Politikalarımız

Biyoloji Bölümü Eğitim-Öğretim Politikası

Yaşam bilimleri alanında gerek teorik gerekse uygulamalı bilgilerle donatılmış olan bilimsel ahlak kavramını özümsemiş araştırmacı ruha sahip, sorgulayan, araştıran, güncel dünyayı sıkı takip eden, yenilikçi ve girişimci yetenekleri olan biyologları yetiştirmek,

Biyolojinin sadece bir anabilim dalında değil tüm anabilim dallarında bilgiyi özümsemiş, bu bilgiden yola çıkarak bilimsel yorumlar yapabilen ve akılcı kararlara ulaşan biyologlar yetiştirmek,

Diğer üniversitelerdeki biyoloji bölümlerinde yapılan tüm bilimsel faaliyetleri seminer, kurs, çalıştay, konferans gibi etkinlikleri takip eden onlara katılma isteğinde olan kendini sürekli geliştirme hevesindeki biyologları çoğaltmak,

Öğrenci değişim programlarından biri olan FARABİ programı ile öğrencilerin farklı alanlarda ve eğitmenlerle ilerlemesine ve yetişmesine katkı sağlamak,

Lisans/lisansüstü düzeyde nitelikli mezunlar yetiştirerek toplumun refah düzeyinin arttırılmasına katkı sağlamak,

Eğitim öğretim hedeflerini en üst düzeyde yürütmek,

Yapılan araştırmalar ile evrensel bilime, ülkeye ve topluma katkı sağlamak,

AR-GE faaliyetlerini teşvik etmek ve hem lisans hem de lisansüstü eğitimde mesleki bilgilerini deneyimleyerek beceriye dönüştüreceği alanlar açmaktır.

 

Biyoloji Bölümü Uluslararasılaşma Politikası

Uluslararası düzeyde tanınır ve dünya öğrencilerinin tercih edeceği bir bölüm olmak

Asya ve Avrupa başta olmak üzere dünya öğrencileriyle kültürel, sosyal ve öğrenme yaklaşımlarını paylaşmak için öğrenci hareketliliğimi sağlamak,

Öğretim üyelerinin yurtdışındaki diğer üniversitelerle değişimini sağlayarak ülkemizin, üniversitemizin ve bölümümüzün tanınırlığını arttırmak,

Erasmus, Mevlâna değişim programı gibi programlardaki öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırmak,

Lisans öğrencilerinin stajlarını, lisans üstü öğrencilerinin bir dönem yurtdışında protokol imzalanmış üniversitelerle öğrenme yaklaşımlarını karşılamak ve bunlara olanak sağlamaktır.

 

Biyoloji Bölümü Kalite Güvencesi Politikası

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü olarak lisans eğitimi başta olmak üzere araştırmalarda lider olmak,

Eğitim öğretim hedeflerini bilimsel ve teknolojik gelişmelerle bütünleştirerek en üst düzeyde yürütmek,

Biyoloji ile ilişkili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli, altyapısı güçlü, bilimsel yaklaşımın üstün niteliklerini özümsemiş, çağdaş, yenilikçi, araştırmacı, sorgulayıcı düşünen, sebep sonuç ilişkisi kurabilen, bilimin gelişmesinde aktif rol alan, evrensel değerlere ve bilimsel ahlaka saygılı, sürekli gelişmeyi hedef edinen, açık fikirli, araştırma-geliştirmenin (AR-GE) önemini bilen, insani değerlere saygılı, biyologlar yetiştirmek,

Güncel bilimsel çalışma alanlarında evrensel niteliğe sahip bilgiyi toplamak, özümsemek, üretmek ve paylaşmak,

Toplam kalite yönetimi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Sürekli gelişen bilim dünyasındaki yenilikleri özümseyip bunları eğitimin en önemli girdisi olan öğrencilerle paylaşmaktır.

 

Biyoloji Bölümü Araştırma Politikası

Dünyada ve ülkemizde ihtiyaç duyulan nitelikli, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üreten, disiplinler arası bakış açısını bilen ve bu bilgiyi yorumlayabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında yenilikçi ve öncü araştırmaların içerisinde yer alabilecek farkındalık gücü yüksek olan biyologların yetiştirilmesi amacıyla hizmet eden biyoloji bölümünde Lisans eğitim çerçevesinde pek çok derste bilimde araştırmanın önemi daha birinci sınıftan itibaren hem teorik hem uygulamalı derslerle verilmektedir. Ayrıca Araştırma projesi dersi kapsamında bilimdeki bir problemin nasıl çözüleceği, bilgiye nasıl ulaşılacağının, nasıl araştırma yapılması gerektiği, hangi kaynakların taranması gerektiği ile ilgili bilgiler ve bu bilgilerin nasıl yazılacağı hem teorik hem de pratikte aktarılmaktadır.

Lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz 7 farklı anabilim dalındaki öğretim üyelerimizin öncülüğünde bölümümüzdeki tüm imkanları kullanarak araştırmalar yapabilmek,

Bölümümüzün araştırma politikası gereği lisans öğrencilerine hem bölüm de hem de farklı kurumlarda staj imkanları sunmak,

FARABİ ve ERASMUS programlarının sürdürülmesi ile araştırma politikamızı güçlendirmek,

Lisans ve lisansüstü eğitimde sadece BAP kaynaklı değil KOSGEB, TAGEM, TÜBİTAK vb. gibi kurumlarla ve diğer YÖK kurumlarıyla ortaklaşa yapılan araştırmaların sayısının ve kalitesinin arttırılmasıdır.

 

Biyoloji Bölümü Toplumsal Katkı Politikası

Tüm bilimler arasında önemli bir yere sahip olan, ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu Biyoloji Bölümü lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim vermektedir.

Biyolog ve uzman biyolog yetiştirmenin yanı sıra son yıllarda giderek artan bir ilgi ile yükselen biyoteknolojik çalışmalar, bitki ve hayvan ıslah yöntemleri, gen teknolojisi, biyomühendislik, doku kültürü, biyoçeşitlilik, ekosistem ve çevre sorunları alanlarında araştırmalar yaparak toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak,

Bilimsel ve teknik altyapıya sahip bireyler yetiştirerek toplumun seviyesinin, refahının ve sağlığının sürdürülmesine ve artırılmasına katkı sağlamaktır.

 

background image