Fizyoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Fizyoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarında, Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher ve Genel Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Barbaros Balabanlı ortak olarak yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Pek çok yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmış ve devam etmektedir. TÜBİTAK ve BAP projeleri kapsamında ulusal ve uluslararası yayınlar yapılmış olup bu yayınlara pek çok atıf yapılmıştır.

Fizyoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarında, aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir;

  • Deney hayvanlarında yara iyileşmesi modelleri
  • Antioksidanlar ve oksidatif stres mekanizması üzerine çalışmalar
  • Büyüme faktörleri ve yara iyileşmesindeki rolleri
  • Zayıflama ilaçları ve bunların oksidatif stresle ilişkisi
  • Elektromagnetik alanlar ve canlı sistem üzerine olan etkileri
  • Deneysel Alzheimer modeli çalışmaları
  • Deneysel Parkinson modeli çalışmaları
  • Egzersiz ve oksidatif stres çalışmaları
  • Çeşitli bitkisel ekstrelerin yara iyileşmesindeki rolleri üzerine çalışmalar

Bu çalışmaların bir kısmı diğer bilim dallarından da destek alınarak multidisipliner çalışmalar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Laboratuvarımızda HPLC, ELISA, Spektrofotometre gibi cihazlarla çalışmalar devam etmektedir.

 

background image