Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Laboratuvarda çalışan akademisyen sayısı

1 Prof,

1 Dr. Öğr. Üyesi

1 Arş. Gör

 

 

 

 

Profesörler

Prof. Dr. Leyla AÇIK

 

 

Doçentler

-

 

 

Doktor Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYDIN

 

 

Asistan

 

Arş. Gör. Büşra Nur SABAH

 

Çalışma alanları ve içeriği

 

Diyabetin Moleküler mekanizması ve alternatif terapatik arayışlar,

Bitkilerde metal hiperakümülasyonunun genetik analizleri,

In-vitro fertilizasyona gen ifade profillerinin  katkısının araştırılması,

Potansiyal ilaç geliştirmede ilaç DNA etkileşimleri, ilaçların enzimler üzerine etkisinin araştırılması,

Bazı hastalık mekanizmalarında gen ifadesi ve polimorfizm araştırılması gibi.

 

Yapılan diğer çalışmalar

 

Biyoloji Olimpiyat öğrencilerinin yetiştirilmesi

 

Fotoğraflar

 

 

 

İletişim

 

 

 

 

Sorumlusu

Prof. Dr. Leyla AÇIK

 

 

Ziyaret için telefonları

0 312 2021185

 

 

Adres (kapı numarası ile)

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Laboratuvar Binası, Z-13, 06500,  Teknikokullar, ANKARA

 

Laboratuvar Tanıtımı: 1995 yılında Prof. Dr. Leyla AÇIK tarafından Hızlı Destek projesi ile bir thermal cycler alarak kurulmuştur. İlgi alanımız bitkilerde metal hiperakümülasyonunun moleküler mekanizması, hastalıkların özellikle de diyabetin moleküler mekanizması ve tedavisi üzerine araştırmalar yapmaktır. Son zamanlarda hastalıklar ve mikrobiyata ilişkisi de çalışma konularımız arasına girmiştir.

Web of Science’da taranan 81 yayın ve bu yayınlara yapılmış 924 atıf bulunmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar 100 den fazla uluslararası ve ulusal toplantıda sözlü sunum ve poster sunumu olarak bilim dünyası ile paylaşılmıştır.