Biyoteknoloji Laboratuvarları

Biyoteknoloji Laboratuvarları

 

Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda Biyoteknoloji (Mikrobiyal Biyoteknoloji)  (Z-09) ve Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı (Hücre ve Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı) (Z-015) olmak üzere 2 araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 2 Profesör, 1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinin bulunduğu anabilim dalında yüksek lisansdoktora ve doktora sonrası araştırma çalışmaları yürütülmektedir. Şu ana kadar laboratuvarlar bünyesinde 80 yüksek lisans ve 26 doktora tezi tamamlanmıştır. Toplamda 6 DPT70 BAP15 TÜBİTAK ve 1 TAGEM projesi tamamlanmış ve Anabilim Dalı  öğretim üyelerinin  175 adet SCI/SCI-Expanded kapsamında ve 55 adet ulusal  yayını bulunmaktadır.

 

Biyoteknoloji Laboratuvarında (Mikrobiyal Biyoteknoloji) aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir; Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarında (Hücre ve Moleküler Biyoteknoloji Laboratuvarı) aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürütülmektedir;
 • Mikrobiyal biyoteknoloji çalışmaları
 • Probiyotik biyoteknolojisi çalışmaları
 • Çevre biyoteknolojisi çalışmaları
 • Enzim biyoteknolojisi çalışmaları
 • Klasik fermentasyon ve biyoproses çalışmaları
 • Gıda biyoteknolojisi çalışmaları
 • Fungal ve mikroalgal biyoteknolojik çalışmalar
 • Tarımsal biyoteknoloji çalışmaları
 • Nanobiyoteknoloji çalışmaları
 • DNA hedefli anti-kanser ilaçların geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • Nörobiyoteknolojik çalışmalar
 • İmmünolojik çalışmalar
 • Bitki biyoteknolojisi çalışmaları
 • Farmokobiyoteknolojik çalışmalar
 • Biyoteknolojik ilaç üretimine yönelik çalışmalar
 • Gen teknolojisine dayalı biyoendüstriler çalışmalar
 • Biyomalzeme ve nanomalzeme çalışmaları
 • Biyosensör çalışmaları
 • Moleküler dinamik simülasyon teknikleri gibi bilgisayar temelli analiz çalışmaları
 • Sentetik biyoteknoloji çalışmaları
 • Bitkilerde epigenomik çalışmalar
 • Biyoinformatik analizler

 

Laboratuvarlarımızda bu çalışmalar kapsamında birçok hücresel ve moleküler teknik gen ve protein düzeyinde yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda Parkinson hastalığı ve metagenomik çalışmalarına da yeni bir TÜBİTAK projesi kapsamında başlanmıştır. Ayrıca, birçok araştırma konuları için de yeni proje çalışmaları başlatılmıştır.

background image