Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

 

Çalışma Alanları Ve İçeriği

  • Gıda Mikrobiyolojisi (Çeşitli gıda örneklerinden bakteri izolasyonu, biyokimyasal ve genetik yöntemler ile tanımlanmaları )
  • Bakterilerde Antibiyotik ve Biyosidal Maddelere Direnç özelliklerinin belirlenmesi (Antibiyogram ve MİK deneyleri)
  • Bakterilerde virülens ve biyoteknolojik enzim üretimi özelliklerinin belirlenmesi
  • Bakterilerde DNA izolasyonu ve 16S rDNA bölgesinin PZR ile çoğaltılması ve görüntülenmesi
  • Real Time PZR çalışması ile bakterilerde belirli gen bölgelerinin ifadesinin belirlenmesi

 

Sorumlusu

Araş.Gör.Dr.M.Burcu KÜLAHCI

 

Ziyaret için telefonları

0312 202 12 12

0312 202 15 15

Adres (kapı numarası ile)

Z-23