Genetik Laboratuvarı

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Genetik Laboratuvarı

 

1994 yılında kurulan Genetik Laboratuvarı, Prof. Dr. Fatma Ünal ve Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu’nun sorumluluğundaki lisans ve lisans üstü derslerin uygulama bölümlerinin yürütüldüğü ve ayrıca şu anda 8’i yüksek lisans ve 4’ü de doktora öğrencisi olmak üzere toplam 12 lisans üstü öğrencisinin aktif bir şekilde hem kendi tez çalışmalarını ve hem de bağımsız araştırmaları yürüttüğü bir laboratuvardır. Kurulduğu günden bu yana 32’si yüksek lisans öğrencisi ve 12’si doktora öğrencisi olmak üzere 44 bilim insanı yetiştirmiş olup, bu bilim insanlarının bir kısmı Türkiye’nin değişik üniversitelerinde Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilim insanlarının diğer bir kısmı çeşitli devlet kuruluşlarında, bir kısmı da çeşitli özel laboratuvarlarda görev yapmaktadır.

Genetik Laboratuvarında, günlük hayatta insanların ve diğer canlıların çeşitli yollarla maruz kaldığı elektro magnetik alanlar gibi fiziksel ortamların ve pestisitler, gıda katkı maddeleri, ilaç etken maddeleri ve nanopartiküller gibi çeşitli kimyasal maddelerin insan, fare ve bitki hücrelerindeki genotoksik ve mutajenik potansiyelleri araştırılmaktadır. Bu maddelerin sebep olabileceği genetik hasarlar, birçok hastalıklara ve özellikle kansere de yol açabileceği için, insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

Genetik laboratuvarında uygulanan genotoksisite ve mutajenite testleri şunlardır:

  • Kromozom Anormallik Testi
  • Mikronükleus Testi
  • Mikronükleus Floresan in situ Hibridizasyon (MN-FISH) Testi
  • Kardeş Kromatid Değişimi testi
  • Comet Testi
  • Allium Testi

Genetik laboratuvarında uygulanan bu testler, fiziksel ve kimyasal maddelerin genotoksik ve mutajenik etkilerinin ve kanser oluşturma risklerinin belirlenmesi amacıyla, yönergeleri Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) ve Birleşik Devletler-Çevre Koruma Ajansı, Genetik Toksikoloji Programı (U.S. Environmental Protection Agency, Gene-Tox Program) tarafından yayınlanan ve önerilen testlerdir. Bu testler aynı zamanda, çeşitli vitaminlerin ve fitokimyasalların genotoksik ve özellikle antigenotoksik etkilerini belirlemek amacıyla da kullanılmaktadır.

Genetik Laboratuvarında ayrıca kromozom bantlama teknikleri ile çeşitli bitki türlerinde genomik ve sitotaksonomik araştırmalar da yürütülmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiş 30’dan fazla projenin tamamlandığı Genetik Laboratuvarında, şu anda 5 farklı proje devam etmektedir. Bu laboratuvarda yürütülen ve tamamlanan çalışmalardan bugüne kadar 90’ın üzerinde araştırma makalesi yayınlanmış olup, bunlardan 60’a yakını SCI tarafından taranan dergilerde yer almaktadır. Ayrıca, 130’a yakın uluslararası kongre ve 70’ten fazla ulusal kongre tebliği de sunulmuştur.

40th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society, Oslo-Norveç

background image