Komisyonlar

Biyoloji Bölüm Komisyonları

İç Kontrol Çalışma Grubu

Prof. Dr. Murat Ekici (Başkan)

Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ (Üye)

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan (Üye)

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu (Üye)

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher (Üye)

Doç. Dr. Esra Per (Üye)

Öğr. Gör. Hakan Özdamar (Üye)

Öğr. Gör. Serap Niğdelioğlu Dolanbay (Üye)

Araş. Gör. Dr. M. Burcu Kavukoğlu (Üye)

Araş. Gör. Dr. Neslihan Bal (Üye)

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Murat Ekici (Başkan)

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan (Üye)

Prof. Dr. Hakkı Taştan (Üye)

Öğr. Gör. Tuğba Ekici Ertuğrul (Üye)

Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher (Başkan)

Prof. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı (Üye)

Doç. Dr. M. Ufuk ÖZBEK (Üye)

Araş. Gör. Dr. Gökçen BAYSAL FURTANA (Üye)

Risk Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Esra Per  (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Betül Aydın (Üye)

Araş. Gör. Yağmur Noyan Bahadır (Üye)

AR-GE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher (Başkan)

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu (Başkan)

Doç. Dr. Esra Per

Öğr. Gör. Hakan Özdamar (Üye)

Arife Öztürk (Bölüm Sekreteri)

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Mine Türktaş (Başkan)

Prof. Dr. F. Gökçe Apaydın(Üye)

Araş. Gör. Dr. M. Burcu Kavukoğlu (Üye)

Araş. Gör. Dr. Fahriye Öcal Özdamar (Üye)

Araş. Gör. Ece Dimici (Üye)

Araş. Gör. Kübra Şener (Üye)

Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Murat EKİCİ  (Başkan)

Prof. Dr. Hakkı TAŞTAN (Üye)

Prof. Dr. Selma SEVEN ÇALIŞKAN (Üye)

Prof. Dr. Şule COŞKUN CEVHER (Üye)

Prof. Dr. F. Gökçe APAYDIN (Üye)

Staj/İşyeri Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı (Başkan)

Prof. Dr. Neslihan Gündoğan (Üye)

Prof. Dr. F. Gökçe Apaydın (Üye)

background image