Metin Aktaş Zooloji Müzesi (ZMGU)

Prof. Dr. Metin Aktaş Zooloji Müzesi

Uluslarası Künye: Zoology Museum of Gazi Universty (ZMGU)

Küratör: Prof. Dr. Selami CANDAN

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

06500 / Teknikokullar ANKARA

Telefon: 0312 202 1453

 

Anadolu toprakları diğer büyük kıtalar ile kıyaslandığında daha yüksek bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu biyoçeşitliliği korumak ve yeni kuşaklara aktarmak bizim görevimizdir. Bu çeşitliliği korumak için önce onu iyi tanımak ve ortaya koymak gerekmektedir. Zooloji müzeleri hayvanlar için bu görevi üstlenmiş önemli kurumlardır.

Üniversitemiz Merkez Kampüs alanında Fen Fakültesi Laboratuvar binası bünyesinde kurulmuştur. Müzemizde Zooloji ABD öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin çalışabileceği fiziksel imkanlar, araç-gereçler ve dijital altyapı bulunmaktadır. 1992 yılında aktif olarak faaliyete başlayan müzemiz koleksiyonu ilk zamanlar ülkemizdeki bölgesel lisansüstü fauna çalışmaları kapsamında elde edilen örnekler olup sonrasında bölümümüz zooloji ABD öğretim üyelerinin yürüttüğü projeler ve diğer projeler kapsamında elde edilen örnekler ile koleksiyonumuz zenginleşmiştir. Yine alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yurtdışından getirtilmiş farklı örnekler de bulunmaktadır. Zaman zaman yurtdışındaki uzman bilim adamları ile örnek değiş-tokuşu yapılmaktadır. Sürekli artan bu koleksiyon örneklerinin pek çoğu Zoology Museum of Gazi University isimli database sistemi ile düzenlenmekte ve korunmaktadır.

Entomoloji ağırlıklı kurulan müzemizde güncel olarak yaklaşık 1600 farklı böcek türü, 60.000 böcek örneği kayıtlı olarak bulunmaktadır. Müzemiz sistematik çalışmaları devam etmektedir, Henüz teşhis edilmemiş/preparayonu tamamlanmamış örneklerle birlikte 300.000’den fazla örnek olduğu ön görülmektedir.

Müzemiz fiziki olarak böcek koleksiyonlarının bulunduğu ve araştırmaların yapıldığı salon kısmı ve örneklerin koleksiyona girmeden önce müze materyali halini alabilmesi için çeşitli işlemlerden geçirildiği hazırlık laboratuvarı kısmı olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. Ayrıca sıvı ortamda kavanozlar içinde saklanan küçük omurgalıların, diğer makroomurgasızların ve tahnit edilmiş büyük omurgalıların bulunduğu saklama odası bulunmaktadır.

Saklama odasında Türkiye sürüngenleri, kurbağaları, balıkları ve çok sayıda omurgasız hayvan örnekleri korumaya alınarak ve müzemize kazandırılmıştır. 300 adet kayıtlı kavanoz içersinde toplam 85 sürüngen türü, 16 kurbağa türü, 37 balık türü bu odada muhafaza edilmektedir. Ayrıca farklı 28 kuş örneği ve bazı memeli hayvan örnekleri tahnit edilmiş olarak muhafaza edilmektedir.

Müzemizin bulunduğu koridora sergi amaçlı cam dolaplar bulunmakta olup bu dolaplarda farklı böcek takımlarına ait örnekler sergilenmektedir. Bu cam dolaplarda birbirinden farklı 46 kınkanatlı, 41 kelebek, 11 sinek, 10 yusufçuk, 8 yarı kanatlı, 7 sinir kanatlı, 5 arı, 4 çekirge ve 3 çatı kanatlı böcek türü ile beraber 46 farklı türden de sucul kabuklu omurgasız hayvan türü sergilenmektedir. Müzemizde bulunan örnekler, güve vb. haşeratlara ve küçük kemirici omurgalılara karşı belli periyotlarda ilaçlanarak sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Sıvı ortamda kavanozlar içerinde muhafaza edilen örneklerin zarar görmemesi için de solüsyonlar sürekli kontrol edilerek gerektiğinde yenilenmektedir.

Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Metin Aktaş Zooloji Müzesi Kurum İçi ve Kurum Dışı araştırmacılara ve ziyaretçilere hizmet vermektedir. Farklı eğitim kurumları tarafından gruplar halinde öğrenciler tarafından ziyaret edilmektedir. Müzemize gelen ziyaretçilerimize alanında uzman öğretim elemanları tarafından müzemiz gezdirilerek kısa bilgiler verilmekte, sunular yapılmakta ve böylece doğa bilincinin gelişmesine, doğanın ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanmaktadır. 

 

Fotoğraf 1. Böcek Koleksiyonlarının Bulunduğu Ahşap Böcek Dolapları

Fotoğraf 2. Böcek Örneklerinin Bulunduğu Camlı Koleksiyon Kutuları

Fotoğraf 3. Örnek Hazırlık Laboratuvarı

Fotoğraf 4. Araştırma ve Teşhis Alanı-1

Fotoğraf 5. Örnek Teşhis ve Araştırma Alanı-2

Fotoğraf 6. Saklama Odasında Sıvı Ortamda Saklanan Örnekler

Fotoğraf 7. Sıvı Ortamda Saklanan Bazı Omurgalı Örnekleri

Fotoğraf 8. Tahnit Edilmiş Omurgalı Hayvan Örnekleri-1

Fotoğraf 9. Tahnit Edilmiş Omurgalı Hayvan Örnekleri-2

Fotoğraf 10. Laboratuvar Koridorunda Bulunan Sergi Dolapları

 

Fotoğraf 11. Müzemizi Ziyaret Eden Bazı Öğrenci Grupları

Fotoğraf 12. Müzemizde bulunan koleksiyon kutularına örnekler


 

 

PROJELER

İç Batı Anadolu Bölgesi Doğal Göllerinde Bulunan Sucul Kınkanatlıların Ekolojik Ortamlarının Bazı Fiziksel Parametrelere Göre Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Binboğa Dağları Kahramanmaraş Kayseri Kara Heteropterlerinin Erginlerinin Eko Faunistik ve Sistematiği Üzerine Araştırmalar – Prof. Dr. Suat KIYAK

Soğuksu Milli Parkı nın Coleoptera Heteroptera Odonata Orthoptera Neuropteroidea Faunası nın Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Işık Dağı ve Çevresinde Yaşayan Heteroptera Insecta Türlerinin Faunistik Sistematik ve Ekolojik Yönden Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Güney batı Anadolu Sucul Hydrocorisae ve Yarısucul Amphibicorisae Heteroptera Insecta Faunasinin Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Çiçek Dağı Kırşehir Heteroptera Faunasının Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Gevne Vadisi Konya Odonata Diptera Heteroptera Homoptera Neuroptera Coleoptera Faunasının Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Sultan Dağlarının Afyon Konya Odonata Diptera Heteroptera Homoptera Neuroptera Coleoptera Faunasının Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Doğu Akdeniz Odonata Faunasının Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

İç Batı Anadolu Bölgesinde Gal ve Galeri Oluşturan Hymenopterlerin Faunistik Yönden Araştırılması - Prof. Dr. Suat KIYAK

Hatay İli Akbez Geyik Böceği (Lucanus cervus akbesianus) Tür Eylem Planı - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Çöpler Altın maden sahasında karasal fauna türlerinin izlenmesi ve korunması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Kartaltepe Maden sahası karasal memeli türlerinin izlenmesi ve korunması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Papart Vadisi Hes Projeleri Havza Planı, Ekolojik Saha ve Raporlama Çalışmaları - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Aşağı Kaleköy HES ve Baraj Sosyal ve Çevresel Etki Değerlendirme Projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Güney-Batı Anadolu Bölgesi Bombyliidae ve Asilidae (Diptera) faunası ve ekolojisi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Fauana Araştırması Danışmanlık Hizmeti - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Kınık Termik santrali Ekosistem Değerlendirme Projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Çakmaktepe Altınmadeni Flora Fauna raporu - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Muğla İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Antalya İli Konyaaltı İlçesi Hisarçandır Köyü Ekizce Yaylası Mevkiindeki Mermer Ocağının Fauna ve Florası Üzerine Etkileri varsa muhtemel etkilerin araştırılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Kayseri İli Pınarbaşı ilçesi Üçpınar köyü yakınlarında bulunan BVT 42 Blok Vana inşaat ve etki alanında bulunan Anadolu Yer Sincabı bireylerin etki alanı dışındaki benzer habitatlara taşınması ve yerleştirilmesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Erzincan ili Çayırlı ilçesi Yaylakent bucağı yakınında boru hattının KP 436 878 de Dereyurdu deresi üzerinde yapılacak olan nehir geçişi güçlendirme çalışmaları bölgede bulunan su samuru bireylerinin ekli metodolojideki yöntemlerle izlenmesi ve korunması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Öksüt Altın Madeni Çevre Etki Değerlendirme projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

TANAP Projesi Biyoçeşitlilik Eylem Planı nı hazırlama projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

TEPSCO Gökçekaya Çevre Etki değerlendirme projesi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Güney Batı Anadolu Bölgesi Bombyliidae ve Asilidae Diptera Faunası ve Ekolojisi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Akdağlar Buprestidae Coleoptera Familyasının Sistematiği ve Faunası - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Aladağlar Adana Niğde Sınırı Tephritidae familyasının sistematiği ve faunası - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Sultan Dağı odonata diptera heteroptera homoptera neuroptera coleptera faunasının araştırılması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Kapodokya Bölgesi Nevşehir Niğde Aksaray Stenopogoninae Diptera Asilidae Alt Familyasının Faunası Yumurtası ve Genital Morfolojisi - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Geyik Dağları Empididlerinin Diptera Empididae Çeşitli Tuzak Metotları Kullanılarak Araştırılması - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Yamula Barajı Kayseri Civarının Asilidae Diptera Faunası - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Bolkar Dağları nın Adana Mersin Konya Karaman ve Niğde Elateridae Buprestidae Coleoptera Kınkanatlılar ve Auchenorrhyncha larının Homoptera Çatıkanatlılar Faunası ve Sistematiği - Prof. Dr. Abdullah HASBENLİ

Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) Alt Familyasına Ait Bazı Türlerin Analizleri – Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Ankara İli Sebze Alanlarında Alticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Altfamilyası Türlerinin Belirlenmesi - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Türkiye nin güneyinde bulunan Cerambycidae türlerinin moleküler analizi - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Çorum İli Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Üzerine Faunistik Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Çankırı İli Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Faunası Üzerine Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Melendiz Dağlarının Niğde Chryscmelidae familyası üzerine eko fanistik araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Düzce İli Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Faunası Üzerine Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Bolu İli Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Faunası Üzerine Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Bolkar Dağları İçel nın Chrhysomelidae familyası üzerine eko faunistik araştırma - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Batı Karadeniz Bölgesi Orthoptera ve Cerambycidae Coleoptera Faunaları Üzerine Eko Faunistik Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Batı Karadeniz Bölgesi Chrysomelidae Coleoptera Faunası Üzerine Eko Faunistik Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Amanos Dağları Chrysomelıdae Coleoptera Familyası Üzerine Eko Faunistik ve Zoocoğrafik Araştırmalar- Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Amanos Dağları Cerambycıdae Coleoptera Familyası Üzerine Eko Faunistik ve Zoocografik Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Kırıkkale İli Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Üzerine Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Gevne Vadisi Geyik Dağı Ak Dağ Yıldız Dağı ve Şeytan Dağı Türkiye Antalya Teke Böcekleri Coleoptera Cerambycidae Gündüz Kelebekleri Lepidoptera Papilionoidea ve Hesperioidea ve Ağustos Böcekleri ve Yaprak Pireleri Homoptera Auchenorrhyncha Üzerine Eko Faunistik ve Zoocoğrafik Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

İç Anadolu Bölgesi nde Yayılış Gösteren Bazı Cicindelidae Coleoptera Türleri Üzerinde Taksonomik ve Sitogenetik Çalışmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Ankara ve Çevresi Bazı Cerambycidae Coleoptera Türleri Üzerine Taksonomik ve Sitogenetik Çalışmalar - Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

 

background image