Başvuru Kriterleri

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 2022-2023 Güz Yarıyılı Başvuru Kriterleri

 

ANA BİLİM DALI

(Yazılı ve/veya Mülakat) Bilimsel Değerlendirme Sınav Türü ve Yeri

Değerlendirme Sınav Tarihi ve Saati

BİYOLOJİ

YL Sınav Türü ve Yeri:

Biyoloji Seminer Salonu

YL YAZILI

YOK

Mülakat

YL MÜLAKAT

1.08.2022 10.00

Doktora Sınav Türü ve Yeri:

101 nolu derslik

Doktora YAZILI

1.08.2022 10.00

Yazlı ve Mülakat

Doktora MÜLAKAT

02.08.2022 10.00

 

Yüksek Lisans Değerlendirme

Doktora Değerlendirme

ALES %

YABANCI DİL %

AGNO %

SINAV %

ALES %

YABANCI DİL %

AGNO %

SINAV %

50

10%

15

25

50

10

15

25

Fen Bilimleri Enstitüsü 2022-2023 Güz Yarıyılı Başvuru Kriterleri

Kontenjanlar

Yabancı Uyruklu Aday Kontenjanları

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezsiz

Doktora

 

 

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezsiz

Doktora

36

 

10

 

 

5

 

2

 

 

Yüksek Lisans Tezli

Yüksek Lisans Tezsiz

Doktora

ALES Puanı ve Türü

≥55

SAYISAL

 

 

≥60

SAYISAL

Yabancı Dil*

40

 

 

55

Lisans Not Ortalaması

2.0

 

 

 

 

Yüksek Lisans Ortalaması

 

 

3.0

Referans Mektubu

Yok

 

Yok

Niyet Mektubu

Yok

 

Yok

 

*             :YDS/e-YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları.

B            : Belgelemek şartı ile herhangi bir baraj puanı aranmaz (Ana Bilim Dalı tercih ediyorsa belirtilmelidir).

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans İçin Başvuru Kabul Edilen Lisans Programları

Adli Bilimler; Antropoloji; Arkeoloji; Arkeoloji Ve Etnoloji; Arkeoloji Ve Sanat Tarihi; Astronomi Ve Uzay Bilimleri; Bahçe Bitkileri; Beslenme Bilimleri; Beslenme Ve Diyetetik; Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Ve Enformasyon Sistemleri; Bilgisayar Ve Enformatik; Bilgisayar Ve Yazılım Mühendisliği; Biokimyagerlik; Bitki Koruma; Bitkisel Üretim; Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri; Biyoenformatik Ve Genetik; Biyoloji; Biyoloji Eğitimi/Öğretmenliği; Biyomedikal Mühendisliği; Biyomühendislik; Biyosistem Mühendisliği; Biyoteknoloji; Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji; Botanik; Coğrafya; Çevre Bilimleri Ve Yönetimi; Çevre Mühendisliği; Deniz Bilimleri; Diş Hekimliği; Diş Hemşireliği; Ebelik; Eczacılık; Elektrik Mühendisliği; Elektrik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik Mühendisliği; Enerji Sistemleri Mühendisliği; Enerji Ve Malzeme Mühendisliği; Fizik; Fizik Mühendisliği; Gastronomi; Genetik Ve Biyomühendislik; Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları; Gerontoloji; Gıda; Gıda Bilimi Ve Teknolojisi (Ziraat); Gıda Bilimleri (Gıda Fak.); Gıda Mühendisliği; Gıda Teknolojisi (Zıraat); Hemşirelik; İstatistik; İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri; İstatistik Ve Yöneylem Araştırması; İstatistik-Matematik; İş Güvenliği; İş Sağlığı Ve Güvenliği; Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı; Kimya; Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya; Kimyagerlik; Mekatronik; Mekatronik Mühendisliği; Meteoroloji; Meteoroloji Mühendisliği; Moleküler Biyokimya Ve Genetik; Moleküler Biyoloji; Moleküler Biyoloji Ve Genetik; Müzecilik; Nanobilim Ve Nanoteknoloji; Nanoteknoloji Mühendisliği; Orman Mühendisliği; Peyzaj Mimarlığı; Restorasyon Ve Konservasyon; Su Ürünleri; Su Ürünleri Mühendisliği; Süs Bitkileri Yetiştiriciliği; Süt Teknolojisi; Süt Ve Ürünleri Teknolojisi; Tarımsal Biyoteknoloji; Tarımsal Genetik Mühendisliği; Tarla Bitkileri; Tıbbi Biyolojik Bilimler; Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler; Tıp; Tıp Mühendisliği; Toprak; Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme; Uygulamalı Kimya; Veterinerlik; Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi; Yer Bilimleri; Ziraat; Ziraat Mühendisliği; Zooloji; Zootekni (Fen ve/veya Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programları dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır).

Doktora İçin Başvuru Kabul Edilen Yüksek Lisans Programları

Adli Bilimler; Antropoloji; Arkeoloji; Arkeoloji Ve Sanat Tarihi; Astronomi Ve Uzay Bilimleri; Bahçe Bitkileri; Beslenme Bilimleri; Beslenme Ve Diyetetik; Bilgisayar Bilimleri Ve Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri; Bilgisayar Ve Enformatik; Bitki Koruma; Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri; Biyoloji; Biyomedikal Mühendisliği; Biyomühendislik; Biyosistem Mühendisliği; Biyoteknoloji; Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji; Botanik; Coğrafya; Çevre Mühendisliği; Deniz Bilimleri; Ebelik; Elektrik Mühendisliği; Elektrik Teknolojisi; Elektrik-Elektronik Mühendisliği; Elektronik; Elektronik Mühendisliği; Enerji Sistemleri Mühendisliği; Fizik; Fizik Mühendisliği; Gastronomi; Genetik Ve Biyomühendislik; Gerontoloji; Gıda Bilimi Ve Teknolojisi (Ziraat); Gıda Mühendisliği; Hemşirelik; Histoloji Ve Embriyoloji (Tıp); İstatistik; İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri; İş Güvenliği; İş Sağlığı Ve Güvenliği; Kimya; Kimya Mühendisliği; Kimya Mühendisliği Ve Uygulamalı Kimya; Kimyagerlik; Mekatronik; Mekatronik Mühendisliği; Mikrobiyoloji (Tıp); Moleküler Biyokimya Ve Genetik; Moleküler Biyoloji; Moleküler Biyoloji Ve Genetik; Müzecilik; Nanobilim Ve Nanoteknoloji; Nanoteknoloji Mühendisliği; Orman Mühendisliği; Peyzaj Mimarlığı; Su Ürünleri; Su Ürünleri Mühendisliği; Süt Teknolojisi; Tarımsal Biyoteknoloji; Tarımsal Genetik Mühendisliği; Tarla Bitkileri; Tıp; Tıp Mühendisliği; Toprak; Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme; Veterinerlik; Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi; Yer Bilimleri; Zooloji; Zootekni  (Fen ve/veya Fen Edebiyat Fakülteleri Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programları dışında farklı fakülte ve bölümlerden mezun öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır. Doktora için Yüksek Lisans şartı aranmayan bölümler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz).

 

 

 

PROGRAM

Written/Interview Scientific Evaluation Exam Type and Location

Evaluation Exam Date and Time

Biology

M.Sc. Exam Type and Location

Biology Seminar Hall

M.Sc. Exam

-

Oral Scientific

M.Sc. Interview

1.08.2022 10.00

Ph. D Exam Type and Location

101

Ph.D. Exam

1.08.2022 10.00

Written/Oral Scientific

Ph.D. Interview

02.08.2022 10.00

 

M.Sc. Evaluation

Ph. D. Evaluation

ALES%

FOREIGN LANG%

CGPA%

EXAM%

ALES%

FOREIGN LANG%

CGPA%

EXAM%

50

10

15

25

50

10

15

25

Graduate School of Natural and Applied Sciences 2022-2023 Fall Semester Application Criteria

Quatas

Foreign Nationals Quatas

M.Sc. with Thesis

M.Sc. without Thesis

Ph. D

 

 

M.Sc. with Thesis

M.Sc. without Thesis

Ph. D

36

0

10

 

 

5

0

2

 

 

M.Sc. with Thesis

M.Sc. without Thesis

Ph. D

ALES Score and Score Type

≥55

quantitative

 

 

≥60

quantitative

Foreign Language Exam Score*

40

 

 

55

Undergraduate CGPA

2.0

 

 

 

 

M.Sc. CGPA

 

 

3.0

Reference Letter

 

 

 

Letter of Intention

 

 

 

 

*             : YDS/e-YDS/YÖKDİL or foreign language exams whose equivalence is accepted by ÖSYM

B            : Minimum passing scores are not required provided that candidates certify their scores (To be specified only in case of Department’s preference)

 

 

 

 

 

 

 

Acceptable undergraduate degrees for the M.Sc. Programs

Forensic Sciences; Anthropology; Archaeology; Archeology and Ethnology; Archeology and Art History; Astronomy and Space Sciences; Garden plants; Nutritional Sciences; Nutrition and Dietetics; Computer Science and Engineering; Computer engineering; Computer Technology and Information Systems; Computer and Information Systems; Computer and Informatics; Computer and Software Engineering; Biochemistry; Plant protection; Herbal Production; Herbal Production and Technologies; Bioinformatics And Genetics; Biology; Biology Education/Teaching; Biomedical Engineering; Bioengineering; Biosystems Engineering; Biotechnology; Biotechnology and Molecular Biology; Botanical; Geography; Environmental Sciences and Management; Environmental engineering; Marine Sciences; Dentist; Dental Nursing; Midwifery; Pharmacy; Electrical engineering; Electrical Technology; Electrical electronics Engineering; Electronic; Electronic Engineering; Energy systems Engineering; Energy and Materials Engineering; Physical; Physics engineering; Gastronomy; Genetics and Bioengineering; Genetics and Life Sciences Programs; gerontology; Food; Food Science and Technology (Agriculture); Food Sciences (Faculty of Food); The food Engineering; Food Technology (Agriculture); Nursing; Statistics; Statistics and Computer Science; Statistics and Operations Research; Statistics-Mathematics; Work safety; Occupational health and Safety; Urban Design and Landscape Architecture; Chemical; Chemical Engineering; Chemical Engineering and Applied Chemistry; chemistry; Mechatronics; Mechatronic Engineering; Meteorology; Meteorological Engineering; Molecular Biochemistry and Genetics; Molecular Biology; Molecular biology and genetics; Museology; Nanoscience and Nanotechnology; Nanotechnology Engineering; Forest engineering; Landscape architecture; Restoration and Conservation; Seafood; Fisheries Engineering; Ornamental Plants Cultivation; Dairy Technology; Dairy and Products Technology; Agricultural Biotechnology; Agricultural Genetic Engineering; Farm plants; Medical Biological Sciences; Medicinal and Aromatic Plants; Medicine; Medical Engineering; Soil; Soil Science and Plant Nutrition; Applied Chemistry; Veterinary medicine; Wildlife Ecology and Management; Earth Sciences; Agriculture; Agriculture Engineering; Zoology; Animal Science (Scientific preparation program is applied to students who graduated from different faculties and departments, apart from Biology, Molecular Biology and Genetics, Biotechnology and Molecular Biology undergraduate programs at the Faculties of Science and / or Arts and Sciences).

Acceptable MSc degrees for Ph.D Programs

Forensic Sciences; Anthropology; Archaeology; Archeology and Art History; Astronomy and Space Sciences; Garden plants; Nutritional Sciences; Nutrition and Dietetics; Computer Science and Engineering; Computer engineering; Computer Technology and Information Systems; Computer and Informatics; Plant protection; Herbal Production and Technologies; Biology; Biomedical Engineering; Bioengineering; Biosystems Engineering; Biotechnology; Biotechnology and Molecular Biology; Botanical; Geography; Environmental engineering; Marine Sciences; Midwifery; Electrical engineering; Electrical Technology; Electrical electronics Engineering; Electronic; Electronic Engineering; Energy systems Engineering; Physical; Physics engineering; Gastronomy; Genetics and Bioengineering; gerontology; Food Science and Technology (Agriculture); The food Engineering; Nursing; Histology and Embryology (Medicine); Statistics; Statistics and Computer Science; Work safety; Occupational health and Safety; Chemical; Chemical Engineering; Chemical Engineering and Applied Chemistry; chemistry; Mechatronics; Mechatronic Engineering; Microbiology (Medicine); Molecular Biochemistry and Genetics; Molecular Biology; Molecular biology and genetics; Museology; Nanoscience and Nanotechnology; Nanotechnology Engineering; Forest engineering; Landscape architecture; Seafood; Fisheries Engineering; Dairy Technology; Agricultural Biotechnology; Agricultural Genetic Engineering; Farm plants; Medicine; Medical Engineering; Soil; Soil Science and Plant Nutrition; Veterinary medicine; Wildlife Ecology and Management; Earth Sciences; Zoology; Animal Science (Science and/or Science and Literature Faculties Biology, Molecular Biology and Genetics, Biotechnology and Molecular Biology undergraduate programs are applied to students who graduate from different faculties and departments. Scientific preparation program is not applied for departments that do not require a master's degree for doctorate).

background image