Tarihçe

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü, uzun bir geçmişe sahiptir. 1982 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen Edebiyat Fakültesi içinde ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. 2011 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde Fen ve Edebiyat Fakülteleri'nin ayrılmasıyla Fen Fakültesi bölümleri arasında yerini almıştır. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünde; 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Biyoteknolojidir.

 

background image