Vizyon

Hem yazılı hem de sözlü şekilde etkin iletişim yeteneğine sahip, sorumlu, üretken ve bir profesyonel olarak bilimsel topluluğa girmeye hazır biyologlar yetiştirmektir.

background image