Misyon - Vizyon

Misyon

Seçtikleri kariyerde, yetkin, güvenli ve şefkatli bireyler yetiştirmektir. Doğa bilimleri olguları için eleştirel analiz, soyut ve analitik düşünme, sorgulama becerilerini geliştirmek için öğrencilere araştırma deneyimi ve eğitimi sunmaktır.

Vizyon

Hem yazılı hem de sözlü şekilde etkin iletişim yeteneğine sahip, sorumlu, üretken ve bir profesyonel olarak bilimsel topluluğa girmeye hazır biyologlar yetiştirmektir.

 

background image