Amaç ve Hedefler

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında teorik ve uygulama bilgileriyle donatılmış, etik değerlere bağlı, güncel araştırma ve uygulamaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip, girişimci biyologlar yetiştirmektir.

 • Bölüm öğrencilerinin iş hayatında gereksinim duyacakları (temel derslere ek olarak) çeşitli seçmeli ders imkanları sunulması ve onların geniş bir alanda uygulama becerisinin arttırılması

 • Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve uyum sağlayabilen bir kadronun oluşturulması

 • Mevcut eğitim laboratuvarlarının güncel tutulması

 • Mevcut araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve arttırılması

 • Araştırma görevlisi sayısının arttırılması

 • Disiplinler arası çalışmaların sayısının arttırılması

 • Teorik ve simülasyon temelli araştırmalar için bilgisayar altyapısının geliştirilmesi

 • Bölümün yüksek lisans, doktora çalışmalarının sayısının ve kalitesinin arttırılması

 • Öğretim üyesi başına uluslararası yayın sayısını arttırılması

 • Sanayiye dönük araştırmaların geliştirilmesi ve proje sayısının arttırılması

 • TÜBİTAK, kalkınma bakanlığı ve diğer projelerinin sayısının arttırılması

 

background image