Tanıtım

Biyoloji Bölümü 1982 yılında kurulmuştur. Bölümün amacı öğrencileri Biyoloji ve Biyoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmektir. Bölümümüz 4 yıllık Lisans eğitimi vermektedir. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümünde; 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Biyoteknolojidir. Bölümümüzde 21 Profesör, 6 Doçent, 14 Araştırma görevlisi ve 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Biyoloji Bölümü bu kadrosu ile önemli bir öğretim ve araştırma potansiyeline sahiptir. Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışmalar vardır. Yine Bölüm Öğretim Üyelerimiz tarafından Ulusal ve Uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ ile yayınlanmış bilimsel kitaplar bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

Öğrenim dili Türkçe olmak üzere lisans öğrenim süresi 4 yıldır. Her yıl ortalama 65 lisans öğrencisi alınmaktadır. Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için toplam 240 AKTS'lik ders almaları gerekmektedir. Derslere ilişkin uygulamalı çalışmalar her öğrenciye bir mikroskop düşecek şekilde donanımlı iki laboratuvarda yürütülmektedir.

Özellikle seçmeli dersler piyasaya yönelik istenen niteliklere uygun olarak yeniden dizayn edilerek Moleküler Genetik-Biyoteknoloji, Çevre-Ekoloji bilimlerine kadar geniş bir yelpazeden belirlenerek öğrencilerin disiplinler arası uygulama vizyonlarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Ayrıca Bölümümüzde çok büyük bir kolleksiyona sahip olan Herbaryum (GAZI) ve Zooloji Müzesi bulunmaktadır. Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı ile diploma alırlar, çoğunlukla Sağlık Bakanlığı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı ilgili kurum ve kuruluşlarda, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlarda biyolog olarak çalışabilirler.

 

Biyoloji Bölümü Tanıtım Sunumu

 

 

background image