Doktora Tez Savunma Sınavı
28 June 2021 | 15:34

Prof. Dr. Leyla AÇIK danışmanlığında Doktora öğrencisi Derya Deniz ERCAN'ın "Oosit Gelişim Kapasitesinin Değerlendirilmesinde İnsan Kümülüs Hücrelerindeki Gen İfade Profillerinin Biyobelirteç Olarak İncelenmesi" konulu Doktora savunma sınavı 30.06.2021 tarihinde saat 10.00'da yüzyüze olarak Biyoloji Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

              Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.