Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Dikkatine
9 February 2021 | 15:47

Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Dikkatine:

29 Eylül 2020 tarih ve 31259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe istinaden 18. maddenin 2. bendi "Tezli yüksek lisans programı; 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi, tez hazırlık dersi dahil en az dokuz ders ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur." ile 28. maddenin 2. bendi "Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, tez hazırlık dersi dahil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on beş ders, yeterlik sınavı, tez hazırlık dersi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 krediden oluşur." hükümleri gereği danışmanlık yürüten öğretim üyelerimizin, Üniversitemiz Senatosunun 02/12/2020 tarih ve 2020/158 sayılı kararıyla ilan edilen Gazi Üniversitesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan 11-15 Şubat 2021 "Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları" ile 16-17 Şubat 2021 "Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimleri danışman onayları" esnasında Üniversitemiz Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin göz önünde bulundurularak ders aşamasında bulunan öğrencilerinin tez hazırlık dersi alması gerektiği, tez hazırlık dersi alınmadan tez çalışması dersi alınamayacağı, tez hazırlık ile tez çalışmasının aynı dönemde alınamayacağı, ilgili maddelerde belirtilen şartlar sağlanmadığı sürece öğrencinin tez aşamasına geçemeyeceği ve tez çalışması dersini de alamayacaklardır.

  • 2020-2021 Güz Döneminden İtibaren Okutulan Lisansüstü Zorunlu Dersler:

BİO5962

Biyolojide Özel Konular (Yüksek Lisans Zorunlu Dersi)

BİO6963

Biyoloji Felsefesi (Doktora Zorunlu Dersi)

 

Bölümümüz lisansüstü eğitime kayıtlı öğrenciler yakarıda belirtilen zorunlu dersi, ders dönemi içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.