Announcement
2020-2021 Spring Semester Undergraduate Final Exam Program
1 June 2021 | 11:06

2020-2021 Spring Semester Undergraduate Final Exam Program

Bölüm

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Sınav Tarihi ve Saati

Biyoloji

BIY-102

 

Genel

Biyoloji-II

Prof.Dr. Hüseyin

Özdikmen

14.06.2021

09:00

Biyoloji

BCK-312

 

Türkiye’nin

Önemli Bitki

Alanları

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

14.06.2021

09:00

Biyoloji

BTM-312

 

Gıda

Mikrobiyolojisinde

Sayım Yöntemleri

Prof.Dr. Nihal Yücel

14.06.2021

10:00

Biyoloji

BCK-410

 

Fitorestorasyon

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

14.06.2021

11:00

Biyoloji

BİY-152

 

Genel

Biyoloji

Laboratuvarı II

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

14.06.2021

13:00

Biyoloji

MHG-406

Özel

Histoloji

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

14.06.2021

14:00

Biyoloji

BCK-408

Ekoturizm

Prof.Dr. Murat Ekici

14.06.2021

15:00

Biyoloji

BIO-202

 

Biyoteknoloji

Prof.Dr. Belma

Aslım

15.06.2021

09:00

Biyoloji

BIO-112

 

Hayvan Histolojisi

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

15.06.2021

10:00

Biyoloji

MHG-408

 

Maggot

Terapi

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

15.06.2021

11:00

Biyoloji

BIO-308

 

Hayvan

Sistematiği

Prof.Dr. Hüseyin

Özdikmen

15.06.2021

13:00

Biyoloji

BCK-302

 

Vejetasyon

Prof.Dr. Hayri

Duman

15.06.2021

14:00

Biyoloji

BIO-410

 

Meslek Etiği

Prof.Dr. Yusuf

Kalender

15.06.2021

15:00

Biyoloji

MHG-304

 

Metabolizmanın

Temel İlkeleri

Prof.Dr. Kanuni

Barbaros

Balabanlı

16.06.2021

09:00

Biyoloji

MHG-308

 

Toksikolojinin

Temel Prensipleri

Prof.Dr. Yusuf

Kalender

16.06.2021

10:00

Biyoloji

TAR-102

Atatürk İlk. ve İnk.Tarihi II

Öğr. Gör. Teoman Gül

16.06.2021

11:00

Biyoloji

BİO-204

 

Biyoteknoloji

Laboratuvarı Şb 1

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

16.06.2021

12:00

Biyoloji

BCK-308

 

Adli

Entomoloji

Prof.Dr. Selami Candan

16.06.2021

13:00

Biyoloji

BCK-416

 

Sulak Alan

Yönetimi

Doç.Dr. Burçin

Aşkım Gümüş

16.06.2021

14:00

Biyoloji

BTM-310

 

Antibiyotik ve

Antibiyogram

Prof.Dr. Sumru Çıtak

16.06.2021

15:00

Biyoloji

BCK-304

 

Eunıs

Habitat Tipleri Ve

Ekosistem Analizi

Prof.Dr. Hayri

Duman

16.06.2021

16:00

Biyoloji

BIO-312

 

Evrim ve

Mekanizmaları

Prof.Dr. Leyla

Açık

17.06.2021

09:00

Biyoloji

BIO-216

 

Genetik

Mühendisliği Şb 2

Prof.Dr. Hakkı Taştan

17.06.2021

10:00

Biyoloji

BTM-302

 

Bakteri

Fizyolojisi ve

Biyokimyası

Prof.Dr.

Zehranur

Yüksekdağ

17.06.2021

11:00

Biyoloji

BİO-208

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri

Laboratuvarı Şb 1

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

17.06.2021

12:00

Biyoloji

BİO-106

 

Hayvan

Histolojisi

Laboratuvarı Şb 2

 

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

17.06.2021

13:00

Biyoloji

TUR-102

Türk Dili II

Öğr. Gör. Dr. Asuman Güneş Ulus

17.06.2021

14:00

Biyoloji

MHG-416

 

Genetik

Araştırmalarda

Etik

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

17.06.2021

15:00

Biyoloji

MHG-402

 

Klinik

Biyokimya

Prof.Dr. Kanuni

Barbaros

Balabanlı

18.06.2021

09:00

Biyoloji

BİO-204

 

Biyoteknoloji

Laboratuvarı Şb 2

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

18.06.2021

10:00

Biyoloji

BTM-308

 

Gıda

Biyoteknolojisi

Prof.Dr.

Zehranur

Yüksekdağ

18.06.2021

11:00

Biyoloji

MHG-312

 

Polimeraz

Zincir

Reaksiyonu ve

Uygulamaları

Prof.Dr. Leyla

Açık

18.06.2021

12:00

Biyoloji

BCK-314

 

Zoolojik Müze

Metotları

Prof.Dr. Suat

Kıyak

18.06.2021

13:00

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 2

Prof.Dr.

Selma Çalışkan

18.06.2021

14:00

Biyoloji

BCK-402

Arazi Çalışmaları

Prof.Dr.

Selma Çalışkan

18.06.2021

15:00

Biyoloji

ENG-102

İngilizce 1. Sınıf

Öğr. Gör. Ebru Özman

19.06.2021

10:00-12:00

Biyoloji

ENG-302

İngilizce 3. Sınıf

Öğr. Gör. Mehmet Özdoğan

19.06.2021

14:00-16:00

Biyoloji

ENG-202

İngilizce 2. Sınıf

1. Şb Öğr. Gör. Bülent Göker

2. Şube Öğr. Gör. Mehmet Özdoğan

 

20.06.2021

14:00-16:00

Biyoloji

ENG-402

İngilizce 4. Sınıf

Öğr. Gör. Ebru Özman

20.06.2021

14:00-16:00

Biyoloji

MHG-314

 

DNA ve

Kriminoloji

Prof.Dr. Hakkı

Taştan

21.06.2021

09:00

Biyoloji

BCK-306

 

Herpetofaunistik

Koruma ve İzleme

Prof.Dr. Abdullah

Hasbenli

21.06.2021

10:00

Biyoloji

BTM-408

 

Adli

Mikrobiyoloji

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

21.06.2021

11:00

Biyoloji

MHG-306

 

Biyolojik

Numunelerde Eser

Elementler

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

21.06.2021

12:00

Biyoloji

BIO-110

 

Biyolojik

Çeşitlilik Ve

Kökeni

Prof.Dr. Murat Ekici

21.06.2021

13:00

Biyoloji

BCK-404

 

Coğrafi

Bilgi Sistemleri ve

Uzaktan Algılama

Prof.Dr. Abdullah

Hasbenli

21.06.2021

14:00

Biyoloji

MHG-302

 

Tıbbi

Genetik

Prof.Dr. Fatma

Ünal

22.06.2021

09:00

Biyoloji

BIO-210

 

Ekoloji

Prof.Dr. Zeki Aytaç

22.06.2021

10:00

Biyoloji

BTM-304

 

Immunoloji

Prof.Dr. Sumru

Çıtak

22.06.2021

11:00

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 1

Prof.Dr.

Hüseyin

Özdikmen

 

22.06.2021

12:00

Biyoloji

BTM-406

 

Tıbbi

Epidemiyoloji

Prof.Dr. Nihal

Yücel

22.06.2021

13:00

Biyoloji

BIO-108

 

Genetik Şb1

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

22.06.2021

14:00

Biyoloji

BIO-108

 

Genetik Şb2

Prof. Dr. Fatma Ünal

22.06.2021

14:00

Biyoloji

BCK-418

 

Tıbbi

Arthropodlar

Prof.Dr. Selma

Çalışkan

22.06.2021

15:00

Biyoloji

BTM-402

 

Nanobiyoteknoloji

Prof.Dr. Belma Aslım

23.06.2021

09:00

Biyoloji

BTM-416

 

Biyolojik

Savaş ve

Mikrobiyolojik

Ajanlar

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

23.06.2021

10:00

Biyoloji

BİO-216

Genetik Mühendisliği Şb 1

Prof. Dr. Leyla Açık

23.06.2021

11:00

Biyoloji

BIO-408

Araştırma Projesi II

(Tüm Şubeler)

Öğretim üyeleri

23.06.2021

13:00

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 3

Prof.Dr.

Selami Candan

 

23.06.2021

14:00

Biyoloji

MHG-412

 

Mikropreparasyon

Yöntemleri

Prof.Dr. Selami

Candan

23.06.2021

15:00

Biyoloji

ISG-402

İş Sağlığı

ve Güvenliği II

Doç.Dr. Feyza Öke

Altuntaş

24.06.2021

09:00

Biyoloji

BTM-418

 

Hijyen

ve Sanitasyon

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

24.06.2021

10:00

Biyoloji

BİO-106

 

Hayvan

Histolojisi

Laboratuvarı Şb 1

 

Prof. Dr. Selami Candan

24.06.2021

11:00

Biyoloji

MHG-404

 

Moleküler ve

Genetik Analiz

Programları

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

24.06.2021

13:00

Biyoloji

BCK-406

 

Herbaryum

Teknikleri

Prof.Dr. Zeki

Aytaç

24.06.2021

14:00

Biyoloji

BTM-404

 

Biyoteknolojik

Analiz

Programları

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

24.06.2021

15:00

Biyoloji

BIO-214

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri 

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

25.06.2021

10:00

Biyoloji

MHG-420

 

Enzim

Teknolojisi

Doç.Dr. Feyza Öke

Altuntaş

25.06.2021

11:00

Biyoloji

BİO-208

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri

Laboratuvarı Şb-2

Doç.Dr. Esra Per

25.06.2021

13:00

Biyoloji

BTM-422

 

Sularda

Mikrobiyolojik

Analiz

Yöntemleri

Prof.Dr. Sumru

Çıtak

25.06.2021

14:00

background image