Vizyon - Biyoloji
Vizyon

Birincil sorumluluğumuzun öğrencilerimizin öğrenmelerine yönelik uygun bir eğitim tecrübesi ve müfredatı sunmak. Bu çerçevede eleştirel düşünme ve analiz etme becerisini kazanmalarını sağlayacak bilimsel öğretim süreci oluşturmak.

Öğrencilerin entelektüel gelişimini sağlamak amacıyla teşvik edici ortamlar sağlamak. Öğrencilerimize araştırma ve staj gibi güçlü eğitim süreçlerini yaşamaları için imkanlar yaratmak. Öğrencilerimizin eğitim konusunda bilimsel yaklaşımlar kazanmasını teşvik etmek.