Tanıtım

Biyoloji bölümde 7 anabilim dalı mevcuttur, bunlar; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Ekoloji, Gelişim Biyolojisi ve Biyoteknoloji' dir.

Bölümümüzde 22 Profesör, 2 Doçent, 15 Araştırma görevlisi ve 5 uzman görev yapmaktadır.  Bölümümüz Öğretim üyeleri tarafından Ulusal ve Uluslar arası dergilerde yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışmalar vardır. Yine Bölüm Öğretim Üyelerimiz tarafından Ulusal ve Uluslar arası kongrelerde sunulmuş çok sayıda tebliğ ile yayınlanmış bilimsel kitaplar bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalarımızın bir kısmı DPT, TUBİTAK ve Gazi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. Yüksek lisans ve Doktora programı Biyoloji Bölümüyle işbirliği halinde Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.

Biyoloji Bölümünde, Mikroteknik, Mikrobiyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji laboratuvarı olmak üzere 5 tane Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca Bölümümüzde büyük bir koleksiyona sahip olan Herbaryum (GAZI) ve Zooloji Müzesi’nde de floristik, faunistik ve sistematik çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda elektron mikroskobi, biyolojik mücadele, ilaç toksikolojisi, böcek yumurtaları, patojen mikroorganizmalar için karakterizasyon, karyotip analizleri, polimorfizm, biyoremediyasyon, fitoremediyasyon, Laktik asit bakterileri, flora ve fauna, vejetasyon, ekoloji ve sistematik konularında ileri düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.

Araştırma Laboratuvarlarımızda elektron mikroskop (özellikleri, kullanım için başvuru formu ve ücretlendirme için tıklayınız) UV absorbans spektrofotometre, elektroforezler, PCR, jel görüntüleme sistemleri, inkübatör shaker, inverted, polarize, faz kontrast mikroskoskoplar, araştırma mikroskopları ve mikrotomlar gibi cihazlar bulunmaktadır.

Bölümümüzün Lisans mezunları "Biyolog" ünvanı alırlar, Biyoloji öğretmenliği (pedagoji formasyonu diploması alanlar) dışında, Sağlık Bakanlığı’nın Halk sağlığı laboratuarları ve Hastane laboratuvarları gibi laboratuvarlarında, Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarında, ayrıca Çevre Danışmanlık hizmeti veren kurumlar ile birçok daldaki özel laboratuvarlarda da biyolog olarak çalışabilirler.