Staj Raporu Hazırlama - Biyoloji
Staj Raporu Hazırlama

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN  FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

 STAJ RAPORU

 

 

 

 

           ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

           ÖĞRENCİNİN NUMARASI:

           STAJIN YAPILDIĞI KURUM :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKARA 2014

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN STAJ HAZIRLAMA FORMATI

 

1 –  Stajını tamamlayan öğrenci staj süresi boyunca yapılan çalışmaları içeren bir “Staj Rapor’u hazırlamalıdır. Stajını iki dönem halinde yapan öğrenci, ikinci dönemin sonunda tek bir staj raporu hazırlamak zorundadır. Bu raporu öncelikle staj yaptığı birimin yetkilisine inceletip onaylatır. Raporun her sayfası paraflanmalı ve “kurum onayı” kısmı kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Kurum kaşesi ve onayı olmayan raporlar değerlendirmeye alınmaz. Bölüm laboratuvarlarında yapılan stajlarda, staj raporu stajın yapıldığı ilgili Anabilim Dalı başkanı tarafından paraflanmalı ve imzalanmalıdır.

2 –  Staj raporları bilgisayarla A4 kağıdına Times New Roman 12 punto ile aşağıda belirtilen rapor düzenine uygun yazılmalı ve ekte gösterilen kapak düzeni ile uygun bir dosya haline getirilerek (spiral ciltli vb.) ve pdf formatında CD ile staj komisyonuna teslim edilmelidir.

3 –  Staj raporları stajın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde staj komisyonuna teslim edilmelidir. Staj raporlarının aynı ay içerisinde değerlendirilebilmesi için o ayın en geç 15’ine kadar raporların staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

4 –  Staj rapor düzeni aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

I. Giriş: Stajın amacına ilişkin kısa bir açıklama verilir.

II. Kuruluşun tanıtımı: Adı, ilgili birimde çalışan personel sayısı, üretim, kontrol, araştırma ve laboratuar çalışmaları vb. ilişkin bilgiler verilir.

III. Staj Çalışması:

 (1) Staj programı: Kurum, tesis veya laboratuvarda hangi bölüm / birimlerde, hangi sürelerle çalıştığına ilişkin bilgiler içerir.

 (2) Laboratuvarlar: Laboratuvarlarda yapılmakta olan tüm deneyler, deneylerin amaçları, deney cihazları, deneylerin yapılış yöntemleri; hesaplamalar ve örnek deney sonuçları verilir.

 (3)  Tesiste üretim varsa üretim konusunda bilgiler verilir.

 (4)  Kurumda yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkında kısa bilgi verilir.

IV. Sonuç:

Staj süresince yapılan çalışmalara ilişkin yorum getirilir. Ayrıca stajın yapıldığı kuruluşun amaca uygun olup olmadığı vb. kişisel görüşler ve kazanımlar belirtilir.

Prof. Dr. Yavuz BEYATLI                                             Prof. Dr. Hakkı TAŞTAN                                Yrd. Doç. Dr. M. Erkan UZUNHİSARCIKLI

Staj Komisyon Başkanı                                                 Staj Komisyon Üyesi                                                       Staj Komisyon Üyesi