Misyon - Biyoloji
Misyon

Öğrencileri, biyolojinin teknolojiye ve topluma katkıları konusunda, ömür boyu öğrenmeye hazırlama.

Bunu sağlamak için;

  • Derslerde örnek ve yenilikçi öğretim metotları sunma,

  • Genel eğitimin bilimsel bölümünü anlatma,

  • Mesleki olarak beceri ve yetkinlik kazandırma,

  • Biyolojinin farklı ana bilim dallarında klasik ve modern biyoloji konularında güçlü bir temel oluşturacak şekilde tasarlanmış geniş tabanlı bir müfredat oluşturma.

  • Ek olarak, misyonumuz, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin orijinal araştırmaları planlama, yürütme ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için uygun bir eğitim ortamı sağlama.