Misyon

Öğrencileri, biyolojinin teknolojiye ve topluma katkıları konusunda, ömür boyu öğrenmeye hazırlama. Bunu sağlamak için;

Derslerde örnek ve yenilikçi öğretim metotları sunma,

Genel eğitimin bilimsel bölümünü anlatma,

Mesleki olarak beceri ve yetkinlik kazandırma,

Biyolojinin farklı ana bilim dallarında klasik ve modern biyoloji konularında güçlü bir temel oluşturacak şekilde tasarlanmış geniş tabanlı bir müfredat oluşturma.

Ek olarak, misyonumuz, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin orijinal araştırmaları planlama, yürütme ve iletişim becerilerini geliştirmeleri için uygun bir eğitim ortamı sağlama.