Misyon

Seçtikleri kariyerde, yetkin, güvenli ve şefkatli bireyler yetiştirmektir. Doğa bilimleri olguları için eleştirel analiz, soyut ve analitik düşünme, sorgulama becerilerini geliştirmek için öğrencilere araştırma deneyimi ve eğitimi sunmaktır.