LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ

LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ

KODU

DERS ADI

KREDİ

AKTS

BİY 501

BİYOLOJİK BİLİMLERDE  ARAŞTIRMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

3

7,5

BİY 502

TAKSONOMİK VE ZOOLOJİK NOMENKLATÜR

3

7,5

BİY 503

BİTKİ TAKSONOMİSİNİN PRENSİPLERİ

3

7,5

BİY 504

BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU II

3

7,5

BİY 507

ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ I

3

7,5

BİY 508

ELEKTRON MİKROSKOBU TEKNİKLERİ II

3

7,5

BİY 512

İLERİ ENTOMOLOJİ-I      

3

7,5

BİY 513

POLEN VE SPOR MORFOLOJİSİ

3

7,5

BİY 514

AEROPALİNOLOJİ

3

7,5

BİY 518

TOKSİKOLOJİ

3

7,5

BİY 519

ORMAN BÖCEKLERİNİN EKOLOJİSİ

3

7,5

BİY 522

HEMİMETABOL BÖCEKLER

3

7,5

BİY 528

IMMÜNOLOJİ

3

7,5

BİY 530

ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ

3

7,5

BİY 531

BİYOLOJİK BOYALAR

3

7,5

BİY 536

BÖCEK YUMURTALARI

3

7,5

BİY 539

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ

3

7,5

BİY 540

SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

3

7,5

BİY 541

BİTKİ TAKSONOMİSİ PRAKTİKUMU I

3

7,5

BİY 543

İLERİ BİYOTEKNOLOJİ

3

7,5

BİY 546

BÖCEK ULTRASTRÜKTÜRÜ II

3

7,5

BİY 547

TOHUMLU BİTKİ SİSTEMATİĞİ TERMİNOLOJİSİ

3

7,5

BİY 549

HEMİPTERA SİSTEMATİĞİ

3

7,5

BİY 551

BÖCEK ULTRASTRÜKTÜRÜ -I

3

7,5

BİY 552

İLERİ ENTOMOLOJİ-II-   

3

7,5

BİY 554

BİTKİ SOSYOLOJİSİ NOMENKLATÜRÜ

3

7,5

BİY 559

MİKROBİYAL GENETİK 

3

7,5

BİY 562

KARŞILAŞTIRMALI OMURGASIZ HİSTOLOJİSİ

3

7,5

BİY 563

ENTOMOLOJİ TERMİNOLOJİSİ

3

7,5

BİY 564

BÖCEK EKOLOJİSİ           

3

7,5

BİY 565

ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ  

3

7,5

BİY 566

BAKTERİ ENZİMLERİ

3

7,5

BİY 568

GEN KLONLAMASI

3

7,5

BİY 570

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ 

3

7,5

BİY 571

POLEN ANALİZ UYGULAMALARI

3

7,5

BİY 572

ENTOMOLOJİK MÜZE METODLARI -1

3

7,5

BİY 573

BAKTERİ METABOLİZMASI

3

7,5

BİY 574

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER II

3

7,5

BİY 575

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER I

3

7,5

BİY 576

ENTOMOLOJİK MÜZE METODLARI -2

3

7,5

BİY 579

GENLER

3

7,5

BİY 581

KROMOZOM TEKNİKLERİ

3

7,5

BİY 582

KROMOZOM BANTLARI 

3

7,5

BİY 583

BOTANİKÇİLER İÇİN LATİNCE

3

7,5

BİY 585

ENDEMİZM VE TÜRKİYE’NİN ENDEMİK BİTKİLERİ

3

7,5

BİY 589

BÖCEKLERDE DAVRANIŞ  

3

7,5

BIY 590

BAKTERİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ

3

7,5

BİY 591

TÜRKİYE’Nİ FLORİSTİK YAPISI

3

7,5

BİY 592

TÜRKİYE İKLİM TİPLERİ               

3

7,5

BİY 594

ATMOSFERİK MANTAR SPORLARI

3

7,5

BİY 595

COLEOPTERA SİSTEMATİĞİ

3

7,5

BİY 597

BÖCEK GENİTALİ PREPARASYON TEKNİKLERİ

3

7,5

BIY 598

ANTİBİYOTİKLER

3

7,5

BİY 610

ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ 

3

7,5

BIY 611

GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE SAYIM YÖNTEMLERİ 

3

7,5

BİY 612

GIDA HİJYENİ VE KALİTE BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER

3

7,5

BİY 613

SÜT MİKROBİYOLOJİSİ

3

7,5

BİY 614

TOPRAK MİKROBİYOLOJİSİ

3

7,5

BİY 615

BİYOTEKNOLOJİDE KULLANILAN TEKNİKLER

3

7,5

BİY 616

PATOJEN MİKROORGANİZMALAR

3

7,5

BİY 617

BÖCEK KONTROLÜ

3

7,5

BİY 618

MİKROBİYAL BİYOTEKNOLOJİ  

3

7,5

BİY 619

SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMLERİ 

3

7,5

BİY 621

BÖCEKLERDE FİLOGENETİK İLİŞKİLER

3

7,5

BİY 624

HİSTOPATOLOJİ

3

7,5

BİY 625

BÜYÜME FAKTÖRLERİ

3

7,5

BİY 626

TIBBİ FİZYOLOJİ I 

3

7,5

BİY 627

POPULASYON GENETİĞİ  

3

7,5

BİY 628

BİYOTEKNOLOJİK METABOLİTLER

3

7,5

BİY 629

GENETİK TOKSİKOLOJİ VE KANSER RİSKİ 

3

7,5

BİY 630

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

3

7,5

BİY 631

SİTOPATOLOJİ

3

7,5

BİY 632

GENETİKTE ÖZEL KONULAR

3

7,5

BİY 633

MUTASYONLAR

3

7,5

5980001

SEMİNER

0

7,5

5001001

YÜKSEK LİSANS TEZİ

0

10

6001001

DOKTORA TEZİ

0

10

7001001

DÖNEM PROJESİ

0

17,5

8000001

DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

0

17,5

8500001

TEZ İZLEME

0

7,5

80*01DD

YL UZMANLIK ALANI DERSİ  

0

10

90*01DD

DK. UZMANLIK ALANI DERSİ

0

10

  ARKEBAKTERİ VE BİYOTEKNOLOJİSİ 3 7,5
  LABORATUVAR BİYOGÜVENLİĞİ 3 7,5
  PROTEOMİKSE GİRİŞ