Duyurular

Lisans Ara Sınav Programı 2020-2021 BAHAR

Bölüm

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Sınav Tarihi ve Saati

Biyoloji

BIY-102

 

Genel

Biyoloji-II

Prof.Dr. Hüseyin

Özdikmen

12.04.2021

09:55

Biyoloji

TAR-102

Atatürk İlk. ve İnk.Tarihi II

Öğr. Gör. Teoman Gül

12.04.2021

10:30

Biyoloji

BCK-312

 

Türkiye’nin

Önemli Bitki

Alanları

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

12.04.2021

10:20

Biyoloji

BTM-312

 

Gıda

Mikrobiyolojisinde

Sayım Yöntemleri

Prof.Dr. Nihal Yücel

12.04.2021

10:10

Biyoloji

BTM-310

 

Antibiyotik ve

Antibiyogram

Prof.Dr. Sumru Çıtak

12.04.2021

11:30

Biyoloji

MHG-412

 

Mikropreparasyon

Yöntemleri

Prof.Dr. Selami

Candan

12.04.2021

11:30

Biyoloji

BİO-106

 

Hayvan

Histolojisi

Laboratuvarı Şb 1

 

Prof. Dr. Selami Candan

12.04.2021

13:30

Biyoloji

BCK-410

 

Fitorestorasyon

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

12.04.2021

11:50

Biyoloji

BCK-304

 

Eunıs

Habitat Tipleri Ve

Ekosistem Analizi

Prof.Dr. Hayri

Duman

12.04.2021

13:30

Biyoloji

MHG-406

Özel

Histoloji

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

12.04.2021

13:50

Biyoloji

BCK-302

 

Vejetasyon

Prof.Dr. Hayri

Duman

12.04.2021

15:40

Biyoloji

BİY-152

 

Genel

Biyoloji

Laboratuvarı ıı

Doç.Dr. Mehmet

Erkan

Uzunhisarcıklı

12.04.2021

15:10

Biyoloji

BCK-418

 

Tıbbi

Arthropodlar

Prof.Dr. Selma

Çalışkan

12.04.2021

16:50

Biyoloji

BIO-202

 

Biyoteknoloji

Prof.Dr. Belma

Aslım

13.04.2021

10:10

Biyoloji

BIO-112

 

BIO-112

Hayvan Histolojisi

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

13.04.2021

11:50

Biyoloji

MHG-408

 

Maggot

Terapi

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

13.04.2021

13:50

Biyoloji

BIO-214

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri 

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

13.04.2021

15:40

Biyoloji

BIO-308

 

Hayvan

Sistematiği

Prof.Dr. Hüseyin

Özdikmen

13.04.2021

17:10

Biyoloji

BIO-410

 

Meslek Etiği

Prof.Dr. Yusuf

Kalender

13.04.2021

18:20

Biyoloji

MHG-304

 

Metabolizmanın

Temel İlkeleri

Prof.Dr. Kanuni

Barbaros

Balabanlı

14.04.2021

10:00

Biyoloji

MHG-308

 

Toksikolojinin

Temel Prensipleri

Prof.Dr. Yusuf

Kalender

14.04.2021

11:20

Biyoloji

BİO-204

 

Biyoteknoloji

Laboratuvarı Şb 1

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

14.04.2021

11:50

Biyoloji

BCK-308

 

Adli

Entomoloji

Prof.Dr. Selami Candan

14.04.2021

11:50

Biyoloji

BCK-416

 

Sulak Alan

Yönetimi

Doç.Dr. Burçin

Aşkım Gümüş

14.04.2021

11:50

Biyoloji

BIO-312

 

Evrim ve

Mekanizmaları

Prof.Dr. Leyla

Açık

15.04.2021

10:10

Biyoloji

BIO-216

 

Genetik

Mühendisliği Şb 2

Prof.Dr. Hakkı Taştan

15.04.2021

10:20

Biyoloji

BTM-302

 

Bakteri

Fizyolojisi ve

Biyokimyası

Prof.Dr.

Zehranur

Yüksekdağ

15.04.2021

11:30

Biyoloji

BİO-208

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri

Laboratuvarı Şb 1

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

15.04.2021

11:20

Biyoloji

BİO-106

 

Hayvan

Histolojisi

Laboratuvarı Şb 2

 

Doç.Dr. Fatma

Gökçe Apaydın

15.04.2021

13:20

Biyoloji

TUR-102

Türk Dili II

Öğr. Gör. Dr. Asuman Güneş Ulus

15.04.2021

14:00

Biyoloji

MHG-416

 

Genetik

Araştırmalarda

Etik

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

15.04.2021

15:20

Biyoloji

BCK-406

 

Herbaryum

Teknikleri

Prof.Dr. Zeki

Aytaç

15.04.2021

16:20

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 3

Prof.Dr.

Selami Candan

 

15.04.2021

16:50

Biyoloji

MHG-402

 

Klinik

Biyokimya

Prof.Dr. Kanuni

Barbaros

Balabanlı

16.04.2021

10:00

Biyoloji

BİO-204

 

Biyoteknoloji

Laboratuvarı Şb 2

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

16.04.2021

11:50

Biyoloji

BTM-308

 

Gıda

Biyoteknolojisi

Prof.Dr.

Zehranur

Yüksekdağ

16.04.2021

11:40

Biyoloji

MHG-312

 

Polimeraz

Zincir

Reaksiyonu ve

Uygulamaları

Prof.Dr. Leyla

Açık

16.04.2021

11:20

Biyoloji

BCK-314

 

Zoolojik Müze

Metotları

Prof.Dr. Suat

Kıyak

16.04.2021

11:50

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 2

Prof.Dr.

Selma Çalışkan

16.04.2021

13:30

Biyoloji

ENG-102

İngilizce 1. Sınıf

Öğr. Gör. Ebru Özman

17.04.2021

10:00-12:00

Biyoloji

ENG-302

İngilizce 3. Sınıf

Öğr. Gör. Mehmet Özdoğan

17.04.2021

14:00-16:00

Biyoloji

ENG-202

İngilizce 2. Sınıf

1. Şb Öğr. Gör. Bülent Göker

2. Şb Öğr. Gör. Mehmet Özdoğan

 

18.04.2021

14:00-16:00

Biyoloji

ENG-402

İngilizce 4. Sınıf

Öğr. Gör. Ebru Özman

18.04.2021

17:00-19:00

Biyoloji

MHG-314

 

DNA ve

Kriminoloji

Prof.Dr. Hakkı

Taştan

19.04.2021

09:55

Biyoloji

BTM-404

 

Biyoteknolojik

Analiz

Programları

Doç.Dr. Mine

Türktaş Erken

19.04.2021

10:10

Biyoloji

BCK-306

 

Herpetofaunistik

Koruma ve İzleme

Prof.Dr. Abdullah

Hasbenli

19.04.2021

11:20

Biyoloji

BİO-208

 

Hayvan Yapı

ve İşlevleri

Laboratuvarı Şb-2

Doç.Dr. Esra Per

19.04.2021

11:30

Biyoloji

BTM-408

 

Adli

Mikrobiyoloji

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

19.04.2021

11:50

Biyoloji

MHG-306

 

Biyolojik

Numunelerde Eser

Elementler

Prof.Dr. Şule

Coşkun Cevher

19.04.2021

12:00

Biyoloji

BIO-110

 

Biyolojik

Çeşitlilik Ve

Kökeni

Prof.Dr. Murat Ekici

19.04.2021

11:50

Biyoloji

BCK-408

Ekoturizm

Prof.Dr. Murat Ekici

19.04.2021

13:40

Biyoloji

BCK-404

 

Coğrafi

Bilgi Sistemleri ve

Uzaktan Algılama

Prof.Dr. Abdullah

Hasbenli

19.04.2021

15:20

Biyoloji

MHG-302

 

Tıbbi

Genetik

Prof.Dr. Fatma

Ünal

20.04.2021

09:50

Biyoloji

BIO-210

 

Ekoloji

Prof.Dr. Zeki Aytaç

20.04.2021

11:30

Biyoloji

BTM-304

 

Immunoloji

Prof.Dr. Sumru

Çıtak

20.04.2021

11:30

Biyoloji

BİO-310

 

Hayvan

Sistematiği

Laboratuvarı Şb 1

Prof.Dr.

Hüseyin

Özdikmen

 

20.04.2021

13:30

Biyoloji

BTM-406

 

Tıbbi

Epidemiyoloji

Prof.Dr. Nihal

Yücel

20.04.2021

14:00

Biyoloji

BIO-108

 

Genetik Şb1

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

20.04.2021

15:40

Biyoloji

BIO-108

 

Genetik Şb2

Prof. Dr. Fatma Ünal

20.04.2021

15:40

Biyoloji

BTM-402

 

Nanobiyoteknoloji

Prof.Dr. Belma Aslım

21.04.2021

09:50

Biyoloji

BTM-416

 

Biyolojik

Savaş ve

Mikrobiyolojik

Ajanlar

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

21.04.2021

11:30

Biyoloji

BİO-216

Genetik Mühendisliği Şb 1

Prof. Dr. Leyla Açık

21.04.2021

10:00

Biyoloji

ISG-402

İş Sağlığı

ve Güvenliği II

Doç.Dr. Feyza Öke

Altuntaş

22.04.2021

10:00

Biyoloji

BTM-418

 

Hijyen

ve Sanitasyon

Prof.Dr. Neslihan

Gündoğan Bakırcı

22.04.2021

11:30

Biyoloji

MHG-420

 

Enzim

Teknolojisi

Doç.Dr. Feyza Öke

Altuntaş

22.04.2021

11:40

Biyoloji

MHG-404

 

Moleküler ve

Genetik Analiz

Programları

Prof.Dr. Deniz

Yüzbaşıoğlu

22.04.2021

13:30

Biyoloji

BTM-422

 

Sularda

Mikrobiyolojik

Analiz

Yöntemleri

Prof.Dr. Sumru

Çıtak

22.04.2021

15:50