Komisyonlar

Biyoloji Bölüm Komisyonları

İç Kontrol Çalışma Grubu

Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ (Başkan)

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan – Arş. Gör. Dr. Funda Özbek (Üye)

Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ – Öğr. Gör. Serap Niğdelioğlu Dolanbay (Üye)

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu - Araş. Gör. Dr. M. Burcu Kavukoğlu (Üye)

Doç. Dr. Esra Per - Araş. Gör. Dr. Neslihan Bal (Üye)

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher - Öğr. Gör. Hakan Özdamar (Üye)

Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Murat Ekici (Program Başkanı)

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Ahter Fişne (Üye)

Araş. Gör. Dr. Funda Özbek (Üye)

Öğr. Gör. Tuğba Ekici Ertuğrul (Sekreterya)

Kalite Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ (Başkan)

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher (Üye)

Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı (Üye)

 

Eğitim/Dış İlişkiler Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu (Başkan)

Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş (Üye)

Araş. Gör. Dr. M. Burcu Kavukoğlu (Üye)

Risk Alt Çalışma Grubu

Doç. Dr. Esra Per  (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Neslihan Bal (Üye)

Araş. Gör. Dr. Betül Aydın (Üye)

Meral Kılınçkaya (Bölüm Sekreteri)

AR-GE ve Altyapı Alt Çalışma Grubu

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher (Başkan)

Öğr. Gör. Hakan Özdamar (Üye)

Meral Kılınçkaya (Bölüm Sekreteri)

Akreditasyon Komisyonu

Doç. Dr. F. Gökçe Apaydın (Başkan)

Doç. Dr. Mine Türktaş Erken (Üye)

Araş. Gör. Dr. M. Burcu Kavukoğlu (Üye)

Araş. Gör. Dr. Fahriye Öcal Özdamar (Üye)

Araş. Gör. Ece Dimici (Üye)

Lisans Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu (Başkan)

Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş (Üye)

Doç. Dr. Feyza Öke Altuntaş (Üye)

Lisansüstü Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan (Başkan)

Doç. Dr. F. Gökçe Apaydın (Üye)

Doç. Dr. Feyza Öke Altuntaş (Üye)

Staj/İşyeri Eğitim Komisyonu

Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı (Başkan)

Prof. Dr. Neslihan Gündoğan (Üye)

Doç. Dr. F. Gökçe Apaydın (Üye)