Dersler (Zorunlu-Seçmeli) - Biyoloji
Dersler (Zorunlu-Seçmeli)

Aşağıdaki zorunlu derslerden Yüksek Lisans Programında 1 (bir), Doktora Programında ise 1(bir) ders alınması zorunludur.

 

Yüksek Lisans / Doktora Zorunlu Dersler

Desin Kodu

Dersin Adı

5021301

Taksonomik ve Zoolojik Nomenklatür

5031301

Bitki Taksonomisi Prensipleri

6151301

Biyoteknolojide Kullanılan Teknikler

6291301

Genetik Toksikolojisi ve Kanser Riski

5681301

Gen Klonlaması

5901301

Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri