Dersler (Seminer - Doktora Yeterlilik) - Biyoloji
Dersler (Seminer - Doktora Yeterlilik)

2018-2019 Bahar Dönemi Seminer Programı

Seminerler 101 numaralı sınıfta yapılacaktır.

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Zeki Aytaç

Öğrencinin Adı- Soyadı: M. Hakan Çakmak

Seminer Konusu: Avrupa Doğa Bilgi sistemi (EUNIS) Habitat Sınıflandırması ve Soğuksu Milli Parkı Pilot Alanında Uygulanması

Tarih: 17.06.2019

Saat: 09.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Zeki Aytaç

Öğrencinin Adı- Soyadı: Rukiye Sert

Seminer Konusu: Çorum İlinin Floristik Yapısının Araştırılması

Tarih: 17.06.2019

Saat: 09.30

 

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. F.Gökçe APAYDIN

Öğrencinin Adı- Soyadı: Tuncay Erkanlı

Seminer Konusu: Toksik Maddelerin Biyotransformasyonu ve Antioksidanların Rolü

Tarih: 17.06.2019

Saat: 10.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hakkı Taştan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Aynur Işık

Seminer Konusu: Diffüz İnfiltratif Mide Karsinomlarının Moleküler Patogenezi

Tarih: 17.06.2019

Saat: 10.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hakkı Taştan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Hilal Nur Üstün

Seminer Konusu: Tümör Hücrelerinin Ising Model Kullanılarak Belirlenmesi

Tarih: 17.06.2019

Saat: 11.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hakkı Taştan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Fevzi Nurdan

Seminer Konusu: Dilate Kardiyomiyopatisi Hastalığının Genetik Temeli

Tarih: 17.06.2019

Saat: 11.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hayri Duman

Öğrencinin Adı- Soyadı: Meryem Günay

Seminer Konusu: Çan (Çanakkale) Çevresinde Yapılan Floristik Çalışmaların Değerlendirilmesi

Tarih: 17.06.2019

Saat: 13.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Hayri Duman

Öğrencinin Adı- Soyadı: Fatma Şen

Seminer Konusu: Türkiye Cistus Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi

Tarih: 17.06.2019

Saat: 13.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Abdullah Hasbenli

Öğrencinin Adı- Soyadı: Kübra Doğan

Seminer Konusu: Kuş Yuva Araştırmaları

Tarih: 17.06.2019

Saat: 14.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Suat Kıyak

Öğrencinin Adı- Soyadı: İlker Gündüz

Seminer Konusu: Heteroptera Sistematiği, Morfolojisi, Ekolojisi

Tarih: 17.06.2019

Saat: 14.30

 

Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Burçin Aşkım Gümüş

Öğrencinin Adı- Soyadı: Osman Erdoğan

Seminer Konusu: Trofik İndeksler

Tarih: 17.06.2019

Saat: 15.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Belma Aslım

Öğrencinin Adı- Soyadı: Serap Niğdelioğlu Dolanbay

Seminer Konusu: Alzheimer Hastalığında Mapk Yolağı ile Tau Proteininin İlişkisi ve Mapk Yolağını Hedef Alabilecek Potansiyel Bitkisel İlaç Adayları

Tarih: 18.06.2019

Saat: 09.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Belma Aslım

Öğrencinin Adı- Soyadı: Sahra Setenay Baran

Seminer Konusu: Nörodejeneratif Hastalıklara Yönelik Tedavi Yaklaşımları ve Alkoloidlerin Bu Kapsamdaki Yeri

Tarih: 18.06.2019

Saat: 09.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fatma Ünal

Öğrencinin Adı- Soyadı: Derya Kızılkaya

Seminer Konusu: Montmorillonit, Sepiyolit, Bentonit ve Halloysit Nanopartiküllerinin Genotoksik Etkileri

Tarih: 18.06.2019

Saat: 10.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu

Öğrencinin Adı- Soyadı: Busenaz Tuncay

Seminer Konusu: Vermikompost Çeşitlerinin Kullanım Alanları ve Genetik Etkilerinin Değerlendirilmesi

Tarih: 18.06.2019

Saat: 10.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu

Öğrencinin Adı- Soyadı: Sabire Nur Bülbül

Seminer Konusu: Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu ve Genetik Etkileri

Tarih: 18.06.2019

Saat: 11.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Nebahat Kocasaraç

Seminer Konusu: Sündiken Dağlarının Macroheterocera faunası

Tarih: 18.06.2019

Saat: 13.00

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Ebru Demirel Özcan

Seminer Konusu: Söğüt, kavak ve meşede beslenen lepidopter türleri

Tarih: 18.06.2019

Saat: 13.30

 

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan

Öğrencinin Adı- Soyadı: Fatma Yıldız

Seminer Konusu: Türkiye’de Tomares cinsi taksonlarının fauna ve sistematik durumu

Tarih:18.06.2019

Saat: 14.00