Amaç ve Hedefler

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında teorik ve uygulama bilgileriyle donatılmış, etik değerlere bağlı, güncel araştırma ve uygulamaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip, girişimci biyologlar yetiştirmektir.

• Bölüm öğrencilerinin iş hayatında gereksinim duyacakları (temel derslere ek olarak) çeşitli seçmeli ders imkanları sunulması ve onların geniş bir alanda uygulama becerisinin arttırılması
• Eğitim ve bilimsel çalışmalarda teknolojik değişimleri takip edebilen ve uyum sağlayabilen bir kadronun oluşturulması
• Mevcut eğitim laboratuvarlarının güncel tutulması
• Mevcut araştırma laboratuvarlarının geliştirilmesi ve arttırılması
• Araştırma görevlisi sayısının arttırılması
• Disiplinler arası çalışmaların sayısının arttırılması
• Teorik ve simülasyon temelli araştırmalar için bilgisayar altyapısının geliştirilmesi
• Bölümün yüksek lisans, doktora çalışmalarının sayısının ve kalitesinin arttırılması
• Öğretim üyesi başına uluslararası yayın sayısını arttırılması
• Sanayiye dönük araştırmaların geliştirilmesi ve proje sayısının arttırılması
• TÜBİTAK, kalkınma bakanlığı ve diğer projelerinin sayısının arttırılması