Amaç ve Hedefler - Biyoloji
Amaç ve Hedefler

Öğrencilerin yaşam sevgisinden ve yaşayan her şeyden haberdar olmalarını, yaşayan dünyanın bütününü ve harika karmaşıklığını anlamaları ve çeşitliliğine saygı duymalarını sağlamak,

Bilimin, özelliklede biyolojinin tarihsel gelişimini anlamalarını sağlamak,

Bilimsel bilginin kanıtlardan türetildiğini ve sürekli olarak değişikliğe tabi olduğunu anlatmak.

Biyolojik literatürü eleştirisel okuma yeteneğini geliştirmek,

Biyolojik konularda etkili iletişim kurma kabiliyetini kazandırmak,

Modern bilimsel cihazları kullanma becerisi ve deneyimi kazandırmak,

Biyolojideki etik konular hakkında bilgilendirme yapmak,

İnsan sağlığı, nüfus artışı, biyoçeşitlilik ve kaynakların korunmasını etkileyen kritik çevresel ve sosyal konuları anlama ve değerlendirme becerisi kazandırmak,

Dikkatli gözlem yaparak problemleri analitik düşünme kabiliyeti kazandırmak.