Duyurular

2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ FİNAL PROGRAMI

 

DERSİN KODU-ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ UNVANI ADI SOYADI

ARA SINAV TARİHİ

Biyolojik Boyalar

Doç. Dr. F.Gökçe Apaydın

06.01.2020 saat: 10.00

Laboratuvar Biyogüvenliği

Prof. Dr. Zehranur Yüksekdağ

06.01.2020  saat: 13.30

Taksonomik ve Zoolojik Nomenklatür

Prof. Dr. Abdullah Hasbenli

06.01.2020  saat:16.30

İleri Biyoteknoloji

Prof. Dr. Yavuz Beyatlı

07.01.2020 saat:15.30

Bakteriyolojide Tanı Yöntemleri

Prof. Dr. Sumru Çıtak

07.01.2020  saat: 10.00

Antibiyotikler

Prof. Dr. Sumru Çıtak

07.01.2020  saat: 14.00

Sitopatoloji

Prof. Dr. Yusuf Kalender

07.01.2020   saat:12.30

Bitki Taksonomisi Praktikumu I

Doç. Dr. M. Erkan Uzunhisarcıklı

07.01.2020  saat:10.00

Bitki Taksonomisi Prensipleri

Prof. Dr. Murat Ekici

07.01.2020 saat:13.00

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Prof. Dr. Yusuf Kalender

08.01.2020  saat:10.30  Mikroskop Laboratuvarı

Kök Hücreleri

Prof. Dr. Hakkı Taştan

08.01.2020 saat: 13.30

Serbest Radikaller ve Antioksidan Savunma Sistemleri

Prof. Dr. Barbaros Balabanlı

08.01.2020  saat:13.30

Böceklerde Davranış

Prof. Dr. Hüseyin Özdikmen

08.01.2020  saat:14.30

Çevre Biyoteknolojisi

Prof. Dr. Yavuz Beyatlı

08.01.2020  saat:15.30

Tohumlu Bitki Sistematiği Terminolojisi

Prof. Dr. Hayri Duman

08.01.2020 saat: 11.00

Coleoptera Sistematiği

Prof. Dr. Hüseyin Özdikmen

09.01.2020  saat:14.30

Gıda Mikrobiyolojisinde Sayım Yöntemleri

Prof. Dr. Neslihan Gündoğan

08.01.2020   saat:11.00

Epigenetik

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu

09.01.2020  saat: 09.00 101 nolu sınıf

Entomolojik Müze Metotları

Prof. Dr. Suat Kıyak

09.01.2020   saat: 13.00

Tıbbi Fizyoloji

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher

13.01.2020   saat:10.00

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

Prof. Dr. Şule Coşkun Cevher

14.01.2020   saat: 10.00

Genetik Toksikoloji ve Kanser Riski

Prof. Dr. Fatma Ünal

14.01.2020 saat: 09.00

Böcek Kontrolü

Prof. Dr. Selami Candan

15.01.2020 saat:10.30

Orman Böceklerin Ekolojisi

Prof. Dr. Selma Seven Çalışkan

15.01.2020 saat: 15.30

Biyolojik Çalışmalarda Deney Hayvanlarının Kullanımı

Doç. Dr. F.Gökçe Apaydın

15.01.2020 saat: 14.30

Gen Klonlaması

Prof. Dr. Leyla Açık

16.01.2020 saat:10.00

Genetikte Özel Konular

Prof. Dr. Deniz Yüzbaşıoğlu

16.01.2020 saat: 09.00  101 nolu sınıf