Vizyon - Misyon - Amaç

Vizyon

Hem yazılı hem de sözlü şekilde etkin iletişim yeteneğine sahip, sorumlu, üretken ve bir profesyonel olarak bilimsel topluluğa girmeye hazır biyologlar yetiştirmektir.

Misyon

Seçtikleri kariyerde, yetkin, güvenli ve şefkatli bireyler yetiştirmek. Doğa bilimleri olguları için eleştirel analiz, soyut ve analitik düşünme, sorgulama becerilerini geliştirmek için öğrencilere araştırma deneyimi ve eğitimi sunmak.

Amaç

Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yaşam bilimleri alanında teorik ve uygulama bilgileriyle donatılmış, etik değerlere bağlı, güncel araştırma ve uygulamaları yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip, girişimci biyologlar yetiştirmektir.