GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN  FAKÜLTESİ BİYOLOJİ

 

 STAJ RAPORU

 

 

 

 

           ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

           ÖĞRENCİNİN NUMARASI:

           STAJIN YAPILDIĞI KURUŞ :

 

 

ANKARA 2009

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

 

 1. Staj Süresi: Biyoloji bölümü öğrencilerinin staj süresi 30 iş günüdür. Bu süre 20+10 iş günü olarak ikiye bölünebilir.
 2. Staj Dönemi: Bir ve ikinci sınıfların tüm derslerinden başarılı olan öğrenciler akademik tatil süreleri içinde stajlarını yapabilirler. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler derslerini aksatmamak üzere stajlarını akademik takvim süreleri içinde de yapabilirler.
 3. Staj Yeri: Stajlar Biyoloji’nin uygulamalı alanlarından birinde, araştırma ve laboratuar çalışmaları yapan kurum veya laboratuarlarda yapılabilir. Staj yapılacak kurum ve ya laboratuarın uygun olup olmadığı(öğrencinin başvurusu üzerine)staj komisyonunca karar verilir.
 4. Staj Başvurusu: Öğrenci staj yeri olarak uygun görülen kuruluştan başvurusunun kabul edildiğine ilişkin “İlgili Makama”yazılmış bir yazıyı staj komisyonuna iletir.
 5. Staj RaporuStajını tamamlayan öğrenci staj süresince yapılan çalışmaları içeren bir rapor hazırlar. Stajın iki ayrı zaman diliminde tamamlanması halinde de stajın tamamını kapsayan bir rapor hazırlanacaktır.

 

Staj raporları, bilgisayar veya daktilo ile a4 kâğıdına aşağıda belirtilen rapor düzenine uygun olarak yazılır ve ekte gösteren kapak düzeni ile uygun bir dosya haline getirilir.(örneğin spiral cilt v.s.)

 

 1.    I.      Giriş: Stajın amacına ilişkin kısa bir açıklama verilir.
 2.    II.      Staj yapılan yerin tanıtımı: Adı, çalışan personel sayısı, araştırma ve laboratuar çalışmalarına ilişkin bilgiler verir.
 3.    III.      Staj çalışması:

 

 • Staj programı: Kurum veya laboratuarda hangi bölüm ve ya bölülmede hangi tarihlerde çalıştığına ilişkin bilgileri içerir.
 • Laboratuarlar: Staj yapılan kurum veya laboratuarlarda yapılmakta olan çalışmalar, amaçları, cihazlar, çalışmaların yapılma yöntemleri, çalışmalara ait örneklemeler ile sonuçlarını içeren bilgiler verilir.
 1.   IV.  Sonuç: Staj süresince yapılan çalışmalara ilişkinin yorumlar yapılır. Ayrıca stajın yapıldığı kurum ve ya laboratuarın amaca uygun olup olmadığı konusunda kişisel görüş belirtilir. 

 

a)   Staj raporunun teslim tarihi: Staj raporları stajın tamamlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde bölünme teslim edilir.

b)  Staj Raporunun değerlendirilmesi:Staj raporları staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Staj raporu uygun bulunmadığı takdirde öğrenci yeniden rapor hazırlamak zorundadır. Bunun için bir ay süre tanınır.

 

 1. Staj Raporlarının saklanma süresi: Staj raporunun öğrenci mezun oluncaya kadar saklanır ve mezun olurken öğrenciye teslim edilir. Öğrenciler tarafından alınmayan raporlar en çok bölümde 1 yıl bölüm tarafından muhafaza edilir.

 

 

                      Doç. Dr. Deniz YÜZBAŞIOĞLU                               Doç. Dr. Selma ÇALIŞKAN                         Yrd. Doç. Dr. M.Erkan UZUNHİSARCIKLI

 Staj Komisyon Başkanı                                                    Staj Komisyon Üyesi                                           Staj Komisyon Üyesi