Performans Göstergeleri

2020 Yılı Biyoloji Bölümüne Ait Performans Göstergeleri Aşağıdadır

Yıl 

 

2020

Makale

2020

Bildiri

2020

Davetli-Konuşmacı-Panel-Seminer-Söyleşi vb.

2020 Proje
2020 Kitap

2018, 2019 ve 2020 Yıllarına Ait Biyoloji Bölümü Performans Göstergelerinin Karşılaştırmaları