Duyurular

2016 kodlu öğrenciler Modül seçme işlemini yapacaklardır.

Öğrencilerimizin aşağıda linkteki dosyayı indirerek ve ya bölüm sekreterliğinden temin ederek 2 nüsha halinde doldurup Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ekici’ye 8 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 29.05.2018

 

Prof. Dr. Abdullah Hasbenli

Biyoloji Bölüm Başkanı

Biyoloji Bölümü Modul Tercih Formu

Biyoloji modül seçecek öğrencilerimizin listesi