Biyoloji Bölümünde Okutulan Dersler - Biyoloji
Biyoloji Bölümünde Okutulan Dersler

2014 ve sonrasında Biyoloji bölümüne kaydolan öğrencilerin mezun olabilmeleri için aşağıdaki dersleri başarmaları gerekmektedir.

 

Toplam: 240 AKTS

Zorunlu Ders: 180 AKTS

Seçmeli Ders: 60 AKTS (Alan içi seçmeli: 51 AKTS + Alan dışı Sosyal Seçmeli: 9 AKTS)

* Staj bölüm kurulu tarafından belirlenen yönerge çerçevesinde yapılır ve uygulanır.

 

I. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

KİM-171

Biyoloji Öğrencileri İçin Kimya

1

2

0

0

2

3

Zorunlu

BİO-101

Canlı Kimyası

1

4

0

0

4

5

Zorunlu

BİO-103

Canlı Kimyası Laboratuvarı

1

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-105

Hücre Biyolojisi

1

3

0

0

3

5

Zorunlu

BİO-107

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

1

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-109

Üniversite Yaşamı

1

1

0

0

1

2

Zorunlu

ING-101

İngilizce I

1

2

0

0

2

3

Zorunlu

TAR-101

Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi I

1

2

0

0

2

3

Zorunlu

TUR-101

Türkçe I

1

2

0

0

2

3

Zorunlu

 

 

 

 

 18

30

 

2. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-102

Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni

2

4

0

0

4

6

Zorunlu

BİO-104

Hayvan Histolojisi

2

2

0

0

2

3

Zorunlu

BİO-106

Hayvan Histolojisi Laboratuvarı

2

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-108

Genetik

2

4

0

2

5

9

Zorunlu

ING-102

İngilizce II

2

2

0

0

2

3

Zorunlu

TAR-102

Atatürk İlk. ve İnkilap Tarihi II

2

2

0

0

2

3

Zorunlu

TUR-102

Türkçe II

2

2

0

0

2

3

Zorunlu

 

 

 

 

18

30

 

3. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-201

Mikrobiyoloji

3

4

0

0

4

6

Zorunlu

BİO-203

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

3

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-205

Biyoistatistik

3

2

0

0

2

3

Zorunlu

BİO-207

Bitki Yapısı ve İşlevi

3

4

0

0

4

6

Zorunlu

BİO-209

Bitki Yapısı ve İşlevi Laboratuvarı

3

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-211

Moleküler Biyoloji

3

4

0

0

4

6

Zorunlu

BİO-213

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

3

0

2

0

1

3

Zorunlu

 

 

 

 

17

30

 

                   

4. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-202

Biyoteknoloji

4

4

0

0

4

6

Zorunlu

BİO-204

Biyoteknoloji Laboratuvarı

4

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-206

Hayvan Yapı ve işlevleri

4

6

0

0

6

9

Zorunlu

BİO-208

Hayvan yapı ve işlevleri Laboratuvarı

4

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-210

Ekoloji

4

4

0

0

4

5

Zorunlu

BİO-212

Genetik Mühendisliği

4

2

0

0

2

4

Zorunlu

 

 

 

 

18

30

 

                   

5. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-301

Biyocoğrafya

5

4

0

0

4

5

Zorunlu

BİO-303

Bitki Sistematiği

5

6

0

0

6

8

Zorunlu

BİO-305

Bitki Sistematiği  Laboratuvarı

5

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-307

Proje Hazırlama ve Sunum Teknikleri

5

1

0

0

1

2

Zorunlu

BİO-5***

Seçmeli Ders-1

5

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-5***

Seçmeli Ders-2

5

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-5***

Seçmeli Ders-3

5

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-5***

Seçmeli Ders-4

5

2

0

0

2

3

Seçmeli

 

 

 

 

20

30

 

                   

6. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-302

Hayvan Sistematiği

6

6

0

0

6

9

Zorunlu

BİO-304

Hayvan Sistematiği Laboratuvarı

6

0

2

0

1

3

Zorunlu

BİO-306

Evrim ve Mekanizmaları

6

2

0

0

2

3

Zorunlu

BİO-6***

Seçmeli Ders-1

6

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-6***

Seçmeli Ders-2

6

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-6***

Seçmeli Ders-3

6

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-6***

Seçmeli Ders-4

6

2

0

0

2

3

Seçmeli

AD-I

Sosyal Seçmeli

6

2

0

0

2

3

Seçmeli

 

 

 

 

19

30

 

7. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-401

Araştırma Projesi I

7

3

0

3

4

9

Zorunlu

BİO-403

İş Güvenliği ve Sağlığı

7

2

0

0

2

4

Zorunlu

BİO-405

Staj*

7

0

0

1

1

2

Zorunlu

BİO-7***

Seçmeli Ders-1

7

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-7***

Seçmeli Ders-2

7

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-7***

Seçmeli Ders-3

7

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-7***

Seçmeli Ders-4

7

2

0

0

2

3

Seçmeli

AD-II

Sosyal Seçmeli

7

2

0

0

2

3

Seçmeli

 

 

 

 

17

30

 

8. Dönem

Kodu

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

 

T

L

U

BİO-402

Araştırma Projesi II

8

3

0

3

4

9

Zorunlu

BİO-404

Meslek Etiği

8

2

0

0

2

3

Zorunlu

BİO-8***

Seçmeli Ders-1

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-8***

Seçmeli Ders-2

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-8***

Seçmeli Ders-3

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-8***

Seçmeli Ders-4

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

BİO-8***

Seçmeli Ders-5

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

AD-III

Sosyal Seçmeli

8

2

0

0

2

3

Seçmeli

 

 

 

 

18

30

 

Seçmeli dersler ve dönemleri

5. Dönem

BİO-5***

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

T

L

U

BCK-301

Hayvan Embriyolojisi

5

2

0

0

2

3

BCK-303

Taksonominin Prensipleri

5

2

0

0

2

3

BCK-305

Biyosidal Ürün Uygulamaları

5

2

0

0

2

3

BCK-307

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

5

2

0

0

2

3

BCK-309

Karasal Memeli Türlerini Koruma ve İzleme

5

2

0

0

2

3

BCK-311

Toprak

5

2

0

0

2

3

BCK-313

Çevre Denetim Standartları

5

2

0

0

2

3

BCK-315

Tıbbi Helmintoloji

5

2

0

0

2

3

MHG-301

Laboratuvar Güvenliği

5

2

0

0

2

3

MHG-303

Hücresel Yaşlanmanın Genetik Temelleri

5

2

0

0

2

3

MHG-305

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

5

2

0

0

2

3

MHG-307

Genetik Tanıda Kullanılan Yöntemler

5

2

0

0

2

3

MHG-309

Genom

5

2

0

0

2

3

MHG-311

Genetik Toksikoloji

5

2

0

0

2

3

MHG-313

Bitki Doku Kültürü Teknikleri

5

2

0

0

2

3

BTM-301

Bakteri Genetiği

5

2

0

0

2

3

BTM-303

Protozoon Parazitler

5

2

0

0

2

3

BTM-305

Mikro-Alg Biyoteknolojisi

5

2

0

0

2

3

BTM-307

Mikrobiyal Biyoteknoloji

5

2

0

0

2

3

BTM-309

Mikrobiyal Taksonomi ve Filogeni

5

2

0

0

2

3

BTM-311

Gıda Mikrobiyolojisi

5

2

0

0

2

3

                 

6. dönem

BİO-6***

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

T

L

U

BCK-302

Vejetasyon

6

2

0

0

2

3

BCK-304

Eunis Habitat Tipleri Ve Ekosistem Analizi

6

2

0

0

2

3

BCK-306

Herpetofaunistik Koruma ve Izleme

6

2

0

0

2

3

BCK-308

Adli Entomoloji

6

2

0

0

2

3

BCK-310

Türkiye Florası

6

2

0

0

2

3

BCK-312

Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları

6

2

0

0

2

3

BCK-314

Zoolojik Müze Metotları

6

2

0

0

2

3

MHG-302

Tıbbi Genetik

6

2

0

0

2

3

MHG-304

Metabolizmanın Temel İlkeleri

6

2

0

0

2

3

MHG-306

Biyolojik Numunelerde Eser Elementler

6

2

0

0

2

3

MHG-308

Toksikolojinin Temel Prensipleri

6

2

0

0

2

3

MHG-310

Sıvı Kromotografik-Kütle Spektrometrik Analizler

6

2

0

0

2

3

MHG-312

Polimeraz Zincir Reaksiyonu Ve Uygulamaları

6

2

0

0

2

3

MHG-314

DNA ve Kriminoloji

6

2

0

0

2

3

BTM-302

Bakteri Fizyolojisi ve Biyokimyası

6

2

0

0

2

3

BTM-304

Immunoloji

6

2

0

0

2

3

BTM-306

Çevre Biyoteknolojisi

6

2

0

0

2

3

BTM-308

Gıda Biyoteknolojisi

6

2

0

0

2

3

BTM-310

Antibiyotik ve antibiyogram

6

2

0

0

2

3

BTM-312

Gıda Mikrobiyolojisinde Sayım Yöntemleri

6

2

0

0

2

3

                 

7. Dönem

BİO-7***

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

T

L

U

BCK-401

Çevresel Etki Değerlendirme

7

2

0

0

2

3

BCK-403

Bitki Tayini ve Yöntemleri

7

2

0

0

2

3

BCK-405

Doğal Alan Kriterleri

7

2

0

0

2

3

BCK-407

Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkileri

7

2

0

0

2

3

BCK-409

Ornitolojik Çalışma ve İzleme

7

2

0

0

2

3

BCK-411

Uluslararası Çevresel Proje Standartları

7

2

0

0

2

3

BCK-413

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi

7

2

0

0

2

3

BCK-415

Ekolojik Veri Analizi

7

2

0

0

2

3

MHG-401

Endokrinoloji

7

2

0

0

2

3

MHG-403

Moleküler Genetik

7

2

0

0

2

3

MHG-405

Histokimyasal Boyama Teknikleri

7

2

0

0

2

3

MHG-407

Eliza Testi Ve Kullanımı

7

2

0

0

2

3

MHG-409

Nanogenotoksikoloji

7

2

0

0

2

3

MHG-411

Histopatoloji

7

2

0

0

2

3

BTM-401

Viroloji

7

2

0

0

2

3

BTM-403

Klinik Mikrobiyoloji

7

2

0

0

2

3

BTM-405

Enzim Biyoteknolojisi

7

2

0

0

2

3

BTM-407

Mikrobiyolojide Kullanılan Besiyerleri

7

2

0

0

2

3

BTM-409

Kozmetik Mikrobiyolojisi

7

2

0

0

2

3

BTM-411

Probiyotik Teknolojisi

7

2

0

0

2

3

BİO-407

Erasmus Stajı

7

2

0

0

2

3

                 

8. Dönem

BİO-8***

Adı

Dönemi

Saati

Yerel kredi

AKTS Kredisi

T

L

U

 

 

BCK-402

Arazi Çalışmaları

8

0

0

2

2

3

BCK-404

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

8

2

0

0

2

3

BCK-406

Herbaryum Teknikleri

8

2

0

0

2

3

BCK-408

Ekoturizm

8

2

0

0

2

3

BCK-410

Fitorestorasyon

8

2

0

0

2

3

BCK-412

Koruma Biyolojisi

8

2

0

0

2

3

BCK-414

Polen ve Spor Analizi

8

2

0

0

2

3

BCK-416

Sulak Alan Yönetimi

8

2

0

0

2

3

BCK-418

Tıbbi Arthropodlar

8

2

0

0

2

3

BCK-420

Arkeobiyoloji

8

2

0

0

2

3

BCK-422

Türkiye Geofitleri

8

2

0

0

2

3

BCK-424

Nümerik Taksonomi

8

2

0

0

2

3

BCK-426

Biokıymetlendirme

8

2

0

0

2

3

MHG-402

Klinik Biyokimya

8

2

0

0

2

3

MHG-404

Moleküler ve Genetik Analiz Programları

8

2

0

0

2

3

MHG-406

Özel Histoloji

8

2

0

0

2

3

MHG-408

Maggot Terapi

8

2

0

0

2

3

MHG-410

Sitogenetik

8

2

0

0

2

3

MHG-412

Mikropreparasyon Yöntemleri

8

2

0

0

2

3

MHG-414

Moleküler Patoloji

8

2

0

0

2

3

MHG-416

Genetik Araştırmalarda Etik

8

2

0

0

2

3

MHG-418

Kanser Ve Genetik

8

2

0

0

2

3

MHG-420

Enzim Teknolojisi

8

2

0

0

2

3

BTM-402

Nanobiyoteknoloji

8

2

0

0

2

3

BTM-404

Biyoteknolojik Analiz Programları

8

2

0

0

2

3

BTM-406

Tıbbi Epidemiyoloji

8

2

0

0

2

3

BTM-408

Adli Mikrobiyoloji

8

2

0

0

2

3

BTM-410

Moleküler Biyoteknolojideki Teknikler

8

2

0

0

2

3

BTM-412

Tıbbi Mikoloji

8

2

0

0

2

3

BTM-414

Gıda Güvenliği ve Denetim Standartları

8

2

0

0

2

3

BTM-416

Biyolojik Savaş ve Mikrobiyolojik Ajanlar

8

2

0

0

2

3

BTM-418

Hijyen ve Sanitasyon

8

2

0

0

2

3

BTM-420

Hücresel ve Moleküler İmmünoloji

8

2

0

0

2

3

BTM-422

Sularda Mikrobiyolojik Analiz Yöntemleri

8

2

0

0

2

3